Enorme forskjeller i arbeidsledighet i Europa

Den europeiske federasjonen for kjemisk og beslektet industri, Feccia, som representerer over 100 000 ledere i kjemisk industri i nærmere 20 land, har på bakgrunn av skjevhet i arbeidsledighet i Europa, startet et mentor- og nettverkprogram hvor unge utdannede kjemikere i hele Europa kan søke jobb i land hvor arbeidsmarkedet er bedre.

Tekst
Redaksjonen
Illustrasjon
Nolte Kommunikation
Dato

– Mens de nordiske landene og Tyskland opplever lav arbeidsledighet blant ledere i kjemisk industri, er situasjonen motsatt i deler av sentral- og sør-Europa. Kjemisk industri er en av verdens største bransjer og næringer og spenner over et bredt felt i alt fra olje og gass, farmasøytisk industri, kjemikalier, metaller, glass, kunstgjødsel og plastprodukter, for å nevne noen, sier politisk rådgiver i organisasjonen Lederne, Tor Hæhre, som også er visepresident og styremedlem i Feccia.

Mentorprogrammet fungerer på den måten at personer med utdannelse i disse næringene fra for eksempel Spania eller Hellas, som er blant landene med høy arbeidsledighet, kan registrere seg i et nettverk i Feccia, og bli «oppdaget» av bedrifter og kolleger i andre land med ledige stillinger, og som kan gi viktige opplysninger om arbeids- og boforhold i vertslandet.

– Dette er en vinn vinn-situasjon ved at godt utdannede mennesker får jobb i land som etterspør denne type arbeidskraft, i stedet for å gå arbeidsledige i hjemlandet. Selvsagt kan også norske statsborgere med ulik kompetanse søke tilsvarende arbeid i andre europeiske land, og vi kjenner til at denne formen for nettverksbygging har vært vellykket i mange andre sammenhenger.

Vanskelig arbeidsmarked

I utgangspunktet er det ledere innenfor de ulike kjemiske bransjene man etterspør, men også andre kan registrere seg i mentorprogrammet. Hovedhensikten er å bidra til at kjemisk industri rekrutterer og beholder viktig kompetanse.

– Siden arbeidsmarkedet innen denne industrien er vanskelig i mange land, søker mange seg over til andre næringer, og verdifull kompetanse går tapt. Dersom den internasjonale organisasjonen Feccia, som norske Lederne er medlem av, kan bidra til å utvikle disse viktige næringene videre, har vi oppnådd noe viktig. Norge er verdensledende innen teknologi på mange av disse områdene, og vil også spille en viktig rolle i overgangen til det grønne skiftet. Norge er derfor et attraktivt land å arbeide i for andre, i tillegg til at nordmenn sitter på verdifull kompetanse som er av stor verdi også i andre land, sier Hæhre.