Bilde av Kristin plattformen

Eventyrlig jobbvekst innen petroleum

Ifølge en ny spørreundersøkelse fra arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass skal de 10 største medlemsbedriftene rekruttere 850 nye stillinger i løpet av året, og i tillegg skal det rekrutteres omtrent 160 lærlinger. Spørreundersøkelsen inkluderer alle de største oljeselskapene.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Statoil/Marit Hommedal
Dato

– Dette er gledelig etter noen tøffe år med permitteringer og oppsigelser, sier Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen i en kommentar.

Behov frem til 2022

– Bemanningsbehovet vil variere fra bedrift til bedrift ut ifra oppdragsmengde, og bildet er ikke entydig positivt for alle. Fremtidsbildet ser positivt ut frem til 2022, men etter dette trenger næringen flere prosjekter. De neste årene er derfor avhengig av flere lønnsomme funn som kan bli til feltutbygginger, ifølge en pressemelding fra Norsk olje og gass.

En spørreundersøkelse utført av TNS Kantar om nordmenns fremtidstro på olje- og gassnæringen viser at hele 78 prosent mener næringen har gode fremtidsutsikter.

– Det er tydelig at det norske folk har tro på olje- og gassnæringen, og at vi skal klare å drive kostnadseffektivt og sikkert, kutte utslipp og fortsette å bidra til innovasjon som gagner hele industri-Norge, kommenterer administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Rogaland mest optimistisk

I starten av 2016 svarte 69,6 prosent positivt på spørsmål om fremtidsutsiktene til olje- og gassnæringen. Ved begynnelsen av 2018 økte altså tallet til 78,6 prosent.

Rogaland er det mest optimistiske fylket, hvor 85 prosent svarer at fremtidsutsiktene er enten over middels, eller gode.