Færre får firmajulebord

I år er det færre arbeidstakere enn tidligere som får julebord helt eller delvis påspandert av arbeidsgiver. Unntaket er toppledelsen.

Det viser en undersøkelse InFact har gjennomført for bemanningsselskapet Xtra personell.
58,5 prosent av norske arbeidstakere får ifølge undersøkelsen årets julebord helt eller delvis påspandert av sin arbeidsgiver, mot 66,5 prosent i 2011. Det er hovedsakelig de fullfinansierte julebordene det blir færre av. Her har andelen falt fra 46,0 til 36,2 prosent.
Topplederne får
Hos én gruppe i det norske arbeidslivet, topplederne, er imidlertid tendensen den motsatte. Her er det flere enn før som helt eller delvis får finansiert julebordet.
56,3 prosent av norske toppledere får fullfinansiert årets julebord og ytterligere 15,1 prosent får det delvis dekket. Begge tallene er høyere enn fjorårets. Da fikk 51,5 prosent av topplederne påspandert julebord, mens 12,1 prosent fikk det delvis dekket.
Det er spesielt at topplederne er den eneste gruppen i undersøkelsen hvor flere får påspandert julebord i år enn i fjor. Jeg har ingen god forklaring på hvorfor det er slik, men synes personlig at det ikke bør være slik, da det skaper avstand mellom medarbeider, sier administrerende direktør Hanne Zimmermann i Xtra personell i en pressemelding.
Les mer på ukeavisenledelse.no

Publisert i I fokus, Organisasjonsnytt