Fare for streik i kommuner og staten

26. mai ved midnatt går fristen for meklingen ut for KS (kommunene), Staten og Oslo kommune. Hvis partene ikke kommer til enighet blir det streik fra 27. mai.

Dato

Ledernes medlemmer tas ikke ut i streik, men kan bli berørt ved at medarbeidere og kolleger blir tatt ut i streik.

De sentrale forhandlingene foregår mellom hovedorganisasjonene (LO, YS, UNIO og Akademikerne). Det er derfor ansatte som er medlemmer i fagforeninger tilknyttet disse hovedorganisasjonene som tas ut i streik. Lederne er en frittstående organisasjon og er derfor ikke en del av de sentrale forhandlingene. Det betyr også at våre medlemmer heller ikke kan tas ut i streik.

Hvis det dukker opp spørsmål knyttet til en eventuell streik kan du lese mer om det her.

Publisert i Nytt fra Lederne