Feiring av jubilanter i Aker

Aker Solutions div. Subsea har i disse dager fått være med på å feire jubilanter. På bildet over gratulerer Morten Pettersen, industrivernleder på Tranby, Rune Bekkvang.

Tekst
Jenny Fortun
Foto
Jenny Fortun
Dato

Ivar Becher, som i disse dager går av med AFP, har vært medlem av Lederne siden 1993. Litt forsinket fikk han utlevert nål og diplom som bevis på langt og tro medlemskap. Ivar har vært engasjert i avdelingen og har både rekruttert medlemmer og hatt verv i styret.

Arnfinn Berget er «still going strong», og ble medlem i Lederne i 1997. Han er aktiv i avdelingen og har mange år bak seg som styremedlem.

I tillegg fikk jeg være med på å feire en av våre medlemmer som fikk hedersdiplom fra NSO (Næringslivets sikkerhetsorganisasjon), Rune Bekkvang , som også har vært medlem av Lederne siden 1982. Han har 35 års tjeneste i industrivernet på Tranby! Ikke hver dag man kan feire et så bra engasjement!

Gratulerer hjerteligst til alle tre!

Arnfinn Berget, Jenny Fortun og Ivar Becher.