Flere får karakterer på jobben (SE VIDEO)

Tre av ti mellomledere i norske bedrifter vurderes etter karaktersystemer på jobben. Integritetskrenkende og på kanten av loven, mener organisasjonen Lederne. Last ned hovedrapporten fra Norsk Ledelsesbarometer 2013 her.

Sist oppdatert

Er du lojal mot bedriftens visjoner og verdier? Snakker du positivt om arbeidsgiver på fritiden? Dette er eksempler på kriterier ansatte kan bli vurdert etter uten at de vet om det, og som i neste runde kan få konsekvenser for lønn og videre karriere.

Slik karaktersetting er på rask fremmarsj i norske bedrifter, viser undersøkelsen Norsk ledelsesbarometer fra organisasjonen Lederne.

– Vanlige målesystemer etter hvor mye avdelingen din produserer, er ikke et problem. Men når abstrakte verdier blir brukt som grunnlag for å gi ansatte straff eller belønning, brukes verdiene som et maktmiddel, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.

Han nevner eksempler på folk som blir satt ned i stilling på bakgrunn av evalueringer de verken har kontroll over eller mulighet for å diskutere.

De fleste av medlemmene i Lederne er mellomledere. Over halvparten av medlemmene som har karakterlignende systemer, kjenner ikke kriteriene for prestasjonsvurderingene, viser undersøkelsen.

– Stadig flere tillitsvalgte kontakter oss og er bekymret fordi innføring og bruk av evalueringsprosesser i stor grad er preget av hemmelighold. De er usikre på hva informasjonen som samles om ansatte brukes til, sier Brekke.

Omgår loven

Både organisasjonen Lederne og forskerne i De Facto, som har utført undersøkelsen, stiller spørsmål ved lovligheten av systemer med karaktersetting.

– Når dårlige karakterer resulterer i at du ikke får lønnstillegg, er det et tydelig signal om at du ikke er ønsket. Da er det mange som føler seg presset til å slutte, og dermed omgår bedriften stillingsvernet som ligger i arbeidsmiljøloven, sier rådgiver Stein Stugu i De Facto.

Av mellomlederne som har karaktersystemer, er det kun 17 prosent som er helt enig i at vurderingskriteriene er objektive nok til at personlige relasjoner ikke får betydning.

– Flere medlemmer i Lederne som arbeider i store, norske bedrifter, er svært kritiske til at karakterer settes på grunnlag av skjønn. Mange av dem som er pålagt å gi karakterer, føler seg som angivere. Noen ligger våkne på natta og bekymrer seg, sier Stugu.

Mange bedrifter samler enorme mengder informasjon om ansatte, med store muligheter for lagring og kobling av personopplysninger. Stugu mener det er grunn til å spørre om personopplysningsloven gir gode nok muligheter for kontroll med bruken av alle data som samles inn.

Virksomhetsreligion

Virksomheter som bruker karakterer som styringsverktøy, skaper et sterkt individuelt prestasjonspress, mener forskerne i De Facto.

– Bedriftskulturer der visjoner og verdier gjennomsyrer alt i virksomheten, er en styringstrend fra USA som bærer preg av virksomhetsreligion. Ansatte skal finne meningen med livet i jobben og føle seg forpliktet til å gi alt for arbeidsgiveren, sier Stein Stugu i De Facto.

Skillet mellom arbeid og fritid skal viskes ut.

– Amerikaniseringen bryter med samarbeidet mellom arbeidstagere, arbeidsgivere og staten som norsk arbeidsliv har vært tuftet på til nå. Vi mener det er grunn til å rope varsko mot en bedriftskultur som er demotiverende, integritetskrenkende og underkuende, sier Jan Olav Brekke i Lederne.

Om Norsk Ledelsesbarometer 2013

 • Norsk Ledelsesbarometer 2013 er en rapport som er gjennomført av kunnskapssenteret De Facto på vegne av organisasjonen Lederne. Den første delen av undersøkelsen som ble offentliggjort i vår handlet om lønn. Andre del er nå klar og tar for seg de nye organisasjons- og ledelsestrendene i det norske arbeidslivet.
 • Ledelsesbarometeret er gjennomført for sjette år på rad og har til hensikt å kartlegge arbeidsforholdene til norske mellomledere. Ledelsesbarometeret har tidligere år skapt oppsikt i media på grunn av sine avsløringer og funn.
 • Respondentene i undersøkelsen er mellomledere og tillitsvalgte som er medlemmer av organisasjonen Lederne.
 • Mer informasjon: www.lederne.no/ledelsesbarometer

Om Lederne

 • Lederne ble stiftet i 1910 og er en partipolitisk uavhengig organisasjon.
 • Lederne er organisasjonen for nærmere 17 000 ledere og betrodde ansatte på ulike nivåer i vel 1200 bedrifter.
 • Bidrar med individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.

Kontaktpersoner:

 • Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne, mob. 982 88 861
 • Nestleder Tor Hæhre i Lederne, mob. 982 88 859
 • Kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov i Lederne, mob. 915 95 055
 • Rådgiver Stein Stugu i De Facto, mob. 928 43 813