– Føler oss trygge på Goliat

- Vi føler oss trygge på Goliat-plattformen og at sikkerheten til de ansatte offshore blir godt ivaretatt. Vi kjenner oss ikke igjen i Bellona-leder Fredrik Hauges påstander om manglende sikkerhet på Goliat, fremsatt på NRK Dagsrevyen.

Sist oppdatert

Sigbjørn Lien Botten, tillitsvalgt for Lederne i Eni Norge.

Det sier de to tillitsvalgte Sigbjørn Lien Botten (Lederne i Eni Norge) og Martha Skjæveland (Industri Energi i Eni Norge).

– Vi vil korrigere det bildet Hauge forsøker å skape om sikkerheten for våre medlemmer og tar avstand fra hans utsagn.

I en debatt på NRK Dagsrevyen med olje- og energiminister Terje Søviknes knyttet til Oljedirektoratets nye ressursanslag for Barentshavet, påstod Hauge at Goliat er livsfarlig og at arbeiderene er livredde for å gå på jobb.

– Vi kan ikke la slike utsagn fra Bellona stå uimotsagt, sier Skjæveland og Lien Botten. Hauges uttalelser bidrar til utrygghet både blant mannskapet og de mange pårørende på land. Han kjenner ikke forholdene på plattformen og taler mot bedre vitende, sier de to.

Det mener også det er betenkelig at NRK lar Hauge framsette grove beskyldninger mot en tredjepart gjentatte ganger uten at det gis anledning til motsvar.

Skjæveland og Lien Botten viser til at det tidligere har vært HMS-utfordringer på Goliat.

– Disse er godt dokumentert, både av fagorganisasjonene, Petroleumstilsynet (Ptil) og gjennom oppslag i media. Fagorganisasjonene har tidligere ytret seg kritisk overfor ledelsen i Eni knyttet til HMS og arbeidstakermedvirkning.

– Vi har nå en god dialog med ledelsen i selskapet og har i fellesskap utarbeidet en plan for gjennomføring av utestående arbeider på plattformen. Disse inkluderer en planlagt produksjonsstans på tre til fire uker i september for å utføre både vedlikeholdsarbeid og utbedringer. Planene ble presentert for Ptil i begynnelsen av mars, der fagorganisasjonene var representert. Vi har fremdeles en jobb å gjøre på Goliat, men vi går i riktig retning, i felleskap med ledelsen, sier de tillitsvalgte.

– Det har ikke vært alvorlige HMS-hendelser på Goliat siden september i fjor og vi ser en positiv HMS-utvikling på plattformen. Arbeidsmiljøet er også styrket. Det er gledelig å se at det over lengre tid har vært god regularitet i produksjonen. Siden oppstart i mars i fjor har vi produsert rundt 25 millioner fat olje, påpeker de to.

– Goliat er det første oljefeltet i Barentshavet. Dermed er det etablert viktig og lenge etterlengtet infrastruktur for utvinning av oljeressursene i regionen. Dette vil bidra til store inntekter for felleskapet over tid. Vi ser fram til mange års aktivitet på Goliat som vil trygge et stort antall arbeidsplasser både i nord og sør, avslutter de to tillitsvalgte.