Forhandlingene på Lederavtalen med NHO utsatt til januar 2021

Tekst
Frøydis Vandvik Løvdal
Dato

Koronasituasjonen skaper praktiske utfordringer med tanke på fysiske møter. Forhandlingene med NHO på Lederavtalen, som skulle vært avholdt i slutten av november, har derfor blitt utsatt til januar.

Når det gjelder lokale forhandlinger, er det ikke nødvendig å vente med gjennomføringen til de sentrale forhandlingene er sluttført. På Lederavtalen forhandles det ikke sentralt på generelle lønnstillegg. All lønnsdannelse i Lederne innenfor dette avtaleområdet skjer lokalt i bedriftene. Dette kan være annerledes for andre grupper av ansatte (andre forbund), og det kan da tenkes at bedriften ønsker å avvente til disse sentrale forhandlingene er ferdige.

Publisert i Bransje, Nytt fra Lederne