Forhandlinger mellom Lederne og ASVL

Det ble tirsdag 20. november forhandlet om både hovedavtale og overenskomst mellom Lederne og ASVL.

Dato

Forhandlingsutvalget til Lederne ble ledet av nestleder Liv Spjeld By, og i tillegg deltok Stein Zander, Marit Garmannslund Nortun og Silje Pedersen.

By sier hun er fornøyd med resultatet av forhandlingene:

Liv Spjeld By, nestleder i Lederne.

– Vi har blant annet fått styrket tillitsvalgtes rettigheter i hovedavtalen. I overenskomsten har vi fått inn et nytt kapittel om likelønn og likestilling, som var viktig for oss. I de nye bestemmelsene gis det klare føringer om viktigheten av dette arbeidet, presiserer hun.

De nye avtalene blir lagt ut på nettsidene når de er ferdig redigert.

Publisert i Nytt fra Lederne