Full seier til Lederne i arbeidsretten: Etterbetaling av millionbeløp til medlemmene i Kaefer

Ca 120 Ledernemedlemmer får etterbetalt lønn etter at Lederne fikk medhold i at Kaefer Energy ikke hadde grunnlag for en nedregulering av lønn i januar 2015.

Dato

Fra 1. januar 2015 satte Kaefer Energy AS ned lønna med 7,71 prosent til Ledernes medlemmer som jobbet 2-4-turnus. Dette var ikke forenlig med Ledernes særavtale i bedriften, og det skjedde uten forhandling eller aksept fra Ledernes avdeling i bedriften.

Bedriften begrunnet lønnsreduksjonen med at det i særavtalen er flere henvisninger til verkstedoverenskomstens offshorebilag, at offshorebilaget var endret i forhandlinger mellom Fellesforbundet og NHO, og at endringen derfor også måtte gjelde for Lederne.

Lederne lokalt og sentralt har gjort gjeldende at Ledernes lønnsbestemmelser er selvstendige, og at de bare kan endres av Lederne selv. Tvisten ble forhandlet mellom lokale parter, mellom Lederne og Norsk Industri og mellom Lederne og NHO uten at den ble løst.

Dommen slår fast at Kaefer Energy AS opptrådte tariffstridig da bedriften innførte lønnstrekk for Ledernes medlemmer.

Advokat Vidar Lindbekk

Lederne brakte deretter saken inn for arbeidsretten ved hjelp av advokat Vidar Lindbekk fra advokatfirmaet Norman & Co ANS som førte saken i arbeidsretten for Lederne. Fra Lederne møtte Jan Olav Brekke og Andrew Leknesund som Ledernes partsrepresentanter.

Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke.
Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke.

Kaefer opptrådte tariffstridig
29. september kom dommen fra arbeidsretten med full seier til Lederne.

– Dommen slår fast at Kaefer Energy AS opptrådte tariffstridig da bedriften innførte lønnstrekk for Ledernes medlemmer, og bedriften dømmes også til å etterbetale til Ledernes medlemmer det de har tapt på det tariffstridige lønnstrekket, sier advokat Vidar Lindbekk.

– Dommen er en viktig markering av at bedriftene må respektere Ledernes avtaler, fremholder forbundsleder Jan Olav Brekke.

Publisert i Nytt fra Lederne