Gi gode tilbakemeldinger

19.10.07 Vær løsningsorientert, konstruktiv, klar og konkret. Her er noen råd det kan være verd å merke seg når man skal gi tilbakemeldinger til andre.

Dato

Det er krevende å gi sine medmennesker tilbakemeldinger på en god måte, særlig hvis tilbakemeldingen er negativ. Psykologbistand gir i en artikkel i magasinet Personal og ledelse noen tips om å gi og ta imot tilbakemeldinger. Her er noen av rådene det kan være verd å merke seg når man skal gi tilbakemeldinger til andre:

Vær løsningsorientert –Legg vekt på målet og hva vedkommende kan gjøre for å nå målet, ikke utbroder hva som ikke har gått bra.

Vær konstruktiv –Din oppgave som god kollega er å tilby tilbakemeldinger for å skape muligheter for forbedringer, ikke å gi en reprimande.

Les hele artikkelen i ukeavisenledelse.no

Publisert i I fokus, Nytt fra Lederne