God ledelse, mindre sykefravær

25.08.08 God og tydelig ledelse og organisasjon på jobben har større innvirkning på ansattes helse enn den enkeltes livsstil, viser ny studie.

Sist oppdatert

Uavhengig av type arbeidsplass, har forskere identifisert fire organisasjons- og ledelsesfaktorer som påvirker medarbeidernes helse. For arbeidsplasser med lave sykefraværstall, gjelder følgende:

– De har en bedre stemning medarbeiderne imellom enn ved andre bedrifter.
– Medarbeiderne kjenner bedriftens mål.
– Medarbeiderne deltok i planlegging og gjennomføring av aktiviteter for å nå målene.
– Medarbeiderne fikk konkret og direkte tilbakemelding fra ledelsen om hva de skulle gjøre og hvordan de hadde utført sine arbeidsoppgaver.

Les hele artikkelen på ukeavisenledelse.no

Publisert i I fokus, Nytt fra Lederne