God påske fra Audun og Liv

Forbundsleder Audun Ingvartsen og nestleder Liv Spjeld By ønsker deg en trygg og god påske.

Tekst
Liv Spjeld By og Audun Ingvartsen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Kjære alle medlemmer,

Nå har 13 av 18 etableringsmøter blitt gjennomført. Avdelingene som ble konstituert denne uken var Troms, Finnmark, Nordland og Trøndelag. Etter påske er det de 5 bransjeavdelingene som skal etableres. Vi håpet i det lengste på at våre planer om fysiske møter kunne gjennomføres, men beklageligvis var ikke dette mulig.

Vi vil rette en stor takk til det gode arbeidet som er nedlagt i de ulike valgkomiteene. Det har blant annet ført til gode sammensetninger og økt mangfold av bransjer, kjønn, geografisk spredning, og en god blanding av nye og mer erfarne styremedlemmer. Dette lover godt for fremtidens medlemmer av Lederne, som kan vente seg høyere aktivitet og gode muligheter for å engasjere seg.

Mange av dere har opplevd utrygghet og permittering, og søkt støtte og hjelp. Det er viktig å ha en god arbeidstakerorganisasjon i ryggen – viktigere enn noen gang. Utfordringene i mange bransjer og bedrifter gjør det ekstra krevende for våre gode tillitsvalgte, og vi setter stor pris på den jobben dere gjør der ute – tusen takk!

En ny generalsekretær har blitt ansatt i Lederne. Stein Zander har vært konstituert generalsekretær siden i fjor høst, og tidligere seksjonsleder for arbeidsliv og jus. Vi gleder oss over dette, og vil gratulere han med sin nye stilling.

Etter påske inviterer vi til kongress, som etter vår plan skal avholdes 9. til 10. juni i Bergen. Pandemiens utvikling avgjør i hvilken form denne kongressen kan gjennomføres, men uansett skal fremtiden befestes og avgjørelsene for de neste fire års kongressperiode tas.

Vi ønsker dere alle en trygg og god påske, og måtte solen skinne i hele landet.

Vennlig hilsen
Audun og Liv