Goliatplattformen: – Lederne støtter de ansatte i Eni Norge

Det har den siste tiden vært en del presseoppslag om Eni Norges Goliatplattform og utfordringene den har hatt i oppstarten. I gårsdagens Stavanger Aftenblad forteller Ledernemedlem i selskapet, Roger Agersborg-Hansen, om hvordan ansatte tok grep for å få plattformen sikker.

Dato

Ledernes forbundsleder, Audun Ingvartsen, roser hvordan de ansatte og ledelsen i fellesskap har tatt grep for å få plattformen sikker.

Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Plattformen har hatt store problemer i oppstarten. Nå gjøres det fremskritt, og det virker som at samarbeidet har funnet en bedre form. De ansatte og tillitsvalgte fortjener ros og støtte i denne prosessen, mener Ingvartsen.

Goliat er det første oljefeltet i Barentshavet. Dermed er det nå etablert viktig og lenge etterlengtet infrastruktur for utvinning av oljeressursene i regionen som vil bidra til store inntekter for felleskapet over tid.

– Forhåpentligvis blir det nå mange års sikker aktivitet på Goliat som vil trygge et stort antall arbeidsplasser både i nord og sør, fremhever Ingvartsen.