Her bor landets best – og dårligst – betalte ledere

Det er bare 22 mil i luftlinje mellom Oppland og Rogaland, men de to fylkene kunne ligget på hver sin planet hva lederlønninger angår. Forskjellen i gjennomsnittlig årslønn er på hele 312 000 kroner.

Sist oppdatert

Etter to år med lav oljepris gjør nå norske lederlønninger et kraftig byks for å ta igjen det tapte. Det kommer fram i Norsk Ledelsesbarometer 2016. I snitt tjener en norsk mellomleder 689 200 kroner, en lønnsvekst på 10,4 prosent fra året før.

Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke.

Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke.

– Bruttolønnen til mellomledere sank 1,5 prosent mellom 2013 og 2014 på grunn av omstillingene i oljesektor og ringvirkningene dette fikk i andre næringer. Dermed er det ikke så overraskende at lønningene nå har steget en del, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

Han påpeker at en mellomlederlønn i snitt ligger 30 prosent over den norske gjennomsnittslønnen. – Dette reflekterer tillegg for ubekvem arbeidstid, bosted langt fra hjemmet og lignende. Grunnlønnen uten tilleggene er forholdsvis lav, understreker Brekke.

Store geografiske ulikheter
Ledelsesbarometeret er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for arbeidstakerorganisasjonen Lederne. Over 3100 mellomledere deltok i undersøkelsen, som avdekker store geografiske forskjeller i lederlønninger. Mens en mellomleder i Rogaland i snitt tjener 817 300 kroner før skatt, må kolleger i Oppland nøye seg med en snittlønn på 505 800 kroner.

– Det handler i stor grad om hvilken bransje du arbeider i. Lønningsposen er størst i fylker med mange arbeidsplasser i olje-, gass- og rederinæringen, og her kommer naturlig nok innlandsfylkene dårlig ut. Tar vi vekk olje, gass og rederi fra regnestykket, halveres forskjellen mellom topp og bunn, forklarer AFI-forsker Eivind Falkum.

Lite lønnsvekst i vekstbedrifter
Mens en gjennomsnittlig lederlønn i olje-, gass- og rederisektor ligger på 914 900 kroner, må barnehageledere nøye seg med 573 300 kroner i årslønn før skatt. En leder i en vekst- eller attføringsbedrift får til sammenligning 470 400 kroner, og har dermed den tvilsomme æren av å jobbe i bransjen med de laveste lederlønningene.

Også arbeidsplassens størrelse påvirker lønnsnivået. Mellomledere i virksomheter med over 2000 ansatte tjener i snitt 813 670 kroner. Lavest lønn får de som jobber på steder med mellom 10 og 19 ansatte; 577 980 kroner.
(Pressenytt)

Så mye tjener ledere per fylke:

 1. Rogaland – 817 300
 2. Oslo – 740 500
 3. Hordaland 729 300
 4. Vest-Agder – 705 200
 5. Møre og Romsdal – 693 900
 6. Sogn og Fjordane – 690 500
 7. Akershus – 671 500
 8. Sør-Trøndelag – 667 500
 9. Nord-Trøndelag – 637 800
 10. Vestfold – 632 100
 11. Telemark – 603 600
 12. Finnmark – 601 500
 13. Troms – 601 400
 14. Buskerud – 590 700
 15. Nordland – 585 500
 16. Aust-Agder – 584 600
 17. Østfold – 581 300
 18. Hedmark – 546 400
 19. Oppland – 505 800

(Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2016 – gjennomført blant medlemmer i organisasjonen Lederne.)

Om Norsk Ledelsesbarometer:

 • Norsk Ledelsesbarometer 2016 er en rapport som er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet på vegne av organisasjonen Lederne.
 • Ledelsesbarometeret er gjennomført for åttende år på rad og har til hensikt å kartlegge arbeidsforholdene til norske mellomledere. Ledelsesbarometeret har tidligere år skapt oppsikt i media på grunn av sine avsløringer og funn.

Om Lederne:

 • Lederne ble stiftet i 1910 og er en partipolitisk uavhengig organisasjon.
 • Lederne er organisasjonen for over 17 000 ledere og betrodde ansatte på ulike nivåer i vel 1200 bedrifter.
 • Bidrar med individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.

Kilde: Lederne

Kontaktpersoner:

 • Lederne, forbundsleder Jan Olav Brekke, mobil 982 88 861, e-post jan@lederne.no
 • Lederne, nestleder Liv Spjeld By, mobil 920 11 709, e-post liv@lederne.no
 • Lederne, kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov, mobil 915 95 055, e-post sverre@lederne.no