Hevder løsningen finnes på OsloMet

I Klassekampen torsdag gikk NHO og LO ut med kritikk av norske lederutdanninger, og savnet mer om den norske modellen i utdanningene.

Tekst
Stian Nikolajsen
Foto
Lederne
Dato

Forbundet Lederne ønsker velkommen etter, og hevder at det finnes en utdanning som tilbyr akkurat det hovedorganisasjonen etterspør.

– Vi er glad for at LO og NHO har kommet fram til det samme som vi så for flere år siden. De tradisjonelle lederutdanningene har lite eller ingenting om samspillet mellom ledelse og ansatte som er vanlig i norske bedrifter, og derfor tok vi et initiativ til en ny utdanning som nå er godt i gang, sier forbundslederAudun Ingvartsen.

Studiet han viser til er Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen på Oslomet, tidligere Høyskolen i Oslo og Akershus.

Ingvartsen vil oppfordre ledere og kommende ledere om å søke på studiet.

– For å lede er det viktig med innblikk i hvordan trepartssamarbeidet virker, og hvordan spille på lag med de ansatte. I forbindelse med opp- og nedbemanninger skal de ulike stegene tas på riktig tidspunkt og drøftes med tillitsvalgte. Dette nevnes også i andre ledelsesutdanninger, men i dette studiet er det mer caser og eksempler, sier han.

– Blir disse lederne attraktive for bedriftene, eller ender de opp som myke direktører som ikke arbeider for eiernes interesser?

– En god leder er klar over at man må forholde seg til direktivene fra styrerommet. Å følge den norske modellen er ikke til hinder for eiernes interesser, tvert imot er det samspillet med de ansatte som har vært suksessen i norsk økonomi. Konflikt koster mer enn enighet, og står man foran en nedbemanning er det rimeligere å gjøre det riktig første gang enn å ende opp i retten.

Publisert av Klassekampen 2.juni