Høyesterettsseier til Kjersti Myrjord over Posten

Etter at Kjersti Myrjord vant i lagmannsretten anket Posten til Høyesterett. Nå er dommen derfra klar: Myrjord vant etter flere års kamp mot oppsigelsen fra mellomlederstillingen. Anken fra Posten ble forkastet og Posten er dømt til å dekke rettskostnadene. Lederne har støttet henne hele veien.

Tekst
Sverre Simen Hov

Høyesteretts behandling av Myrjords sak.

En sentral problemstilling har vært om Posten Norge har rettslig grunnlag til å begrense hvor mange som skal bli vurdert mot hverandre i ansiennitetsvurdering. Kjersti Myrjord ble bare vurdert mot én annen.

– Stillingsvernet blir uforutsigbart når nye kolleger i tilsvarende stilling i samme distrikt ikke blir vurdert opp mot oppsigelse, mens de med lang erfaring må gå, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

Han er svært fornøyd med Høyesteretts beslutning, og tror det er mange ansatte i Posten over hele landet som nå blir glade. Lederne har støttet Myrjord fordi hun har vært dårlig behandlet av Posten og fordi saken inneholder viktige prinsipielle spørsmål også for andre arbeidstakergrupper.

En lang rettsprosess

Oddvar Lindbekk

Postens prosess mot Myrjord har vart i flere år. Hele veien har Lederne og advokat Oddvar Lindbekk støttet henne.

Høyesterett slår fast at arbeidstakers interesser veier tungt i oppsigelsessammenheng, og stiller strenge krav til at omorganiseringer gjennomføres slik at arbeidsgiver ikke roter bort de mulighetene man har til å la ansatte fortsette i stillingene sine.

– Spesielt i denne saken er at Posten Norge ansatte flere nye i samme stillingstype som man på samme tid regnet med å nedbemanne blant. Dette ut fra et midlertidig behov under omstillingen, som man også hadde en planlagt gjennomføringsdato for. Likevel ble disse ansatt fast, på tross av et midlertidig behov, sier advokat Oddvar Lindbekk.

– Det var ikke grunnlag for at de nye som ble ansatt underveis skulle ansettes fast til fortrengsel for de som allerede satt i slik stilling. Høyesterett slår fast at i denne sammenheng kan det ikke være noe argument at arbeidsmiljølovens hovedregel er tilsetting i faste stillinger, slik Posten argumenterte med, fortsetter han.

Høyesterett konkluderte med at Myrjord ikke skulle måtte bære byrden av Postens prioriteringer. Dommen stiller strenge krav til å se helhetlig på omorganiseringer, og ta vare på de mulighetene man har for at ansatte skal få beholde stillingen man har.