Audun Ingvartsen:

Ikke gi etter Erna

- Det har lenge vært et klart flertall på Stortinget som ønsker konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Nå er det på tide å gjennomføre. Du kan ikke gi etter for presset fra Venstre en gang til Erna, sier Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen i denne kronikken.

Tekst
Audun Ingvartsen
Dato

Velferdssamfunnet må bygges videre

Forbundsleder Audun Ingvartsen.

Det såkalte oljefondet har passert én milliard dollar. Samtidig vet vi at 2 av 10 kroner over statsbudsjettet kommer fra rikdommen olje- og gassindustrien har gitt oss. Selv om alle er enig i at omstilling av økonomien er nødvendig, og at Norge må ha flere økonomiske bein å stå på i fremtiden, er ikke løsningen å kappe av oss det beinet som har gitt oss det velferdssamfunnet vi alle ønsker å hegne om. Norsk olje- og gassindustri vil være vår viktigste næring i mange tiår fremover, da er det en unnlatelsessynd å ikke legge til rette for en bærekraftig og god utvikling av sektoren. Vi har ikke tid til å vente i fire nye år. Lofoten, Senja og Vesterålen må åpnes for konsekvensutredning så raskt som mulig.

Verdier må skapes før de kan deles
Lederne er opptatt av en bærekraftig og miljøvennlig energipolitikk, både i Norge og globalt. Vi ønsker rammevilkår som legger til rette for fornybar energi, og vi mener Norge har et konkurransefortrinn gjennom den enorme kompetansen ansatte og ledere i olje- og gassindustrien har opparbeidet seg gjennom mange tiår med verdensledende teknologi og kunnskapsutvikling. Samtidig er det naivt, og dårlig klimapolitikk, å ikke legge til rette for verdens mest miljøvennlige utvinning av olje og gass. Alternativet til norsk olje og gass er sterkt forurensende kullkraft. Det er derfor viktig at vi har to tanker i hodet på en gang. Vi må både legge til rette for utvikling av fornybar energi, og samtidig legge til rette for en langsiktig og god utvikling av olje- og gassindustrien i Norge. Lederne forventer at Erna og Siv ser viktigheten av dette, også når det skal forhandles med andre partier om en regjeringsplattform.

Realiteter viktigere enn symbolpolitikk
Lederne og våre medlemmer ønsker å bidra til en god omstilling av norsk økonomi, samtidig som vi sørger for å redusere utslipp, skape nye arbeidsplasser og legge til rette for en bærekraftig og god utvikling av velferdssamfunnet. Vår advarsel mot å gi mindretallet på Stortinget vetorett i energipolitikken handler om å sette realiteter foran symbolpolitikk. Vi har sett konsekvensene av en halvering av oljeprisen. Mennesker, familier og arbeidsplasser har gått gjennom noen svært tøffe år, særlig i olje- og gassrelaterte virksomheter. Samtidig har vi sett en næring som har evnet å kutte kostnader, arbeide smartere og møte fremtiden med ermene brettet opp. Det har igjen gitt optimismen tilbake. Dersom mindretallets symbolpolitikk skal stå i veien for en langsiktig og god utvikling av Norges viktigste næring, vil det være et slag i magen på de titusenvis av ansatte som går på jobb hver dag for å bidra til inntekter og velferd for Norge.

Nå er det på tide med lederskap Erna. Ikke la partier med 4 % oppslutning diktere hva som skal være politikken for Norges viktigste næring. Det har ikke Norge råd til. Lykke til med gode forhandlinger.