Internasjonale nettverk for arbeid og studier blir stadig viktigere

Har du lyst til å bli en mentor for yngre arbeidstagere fra hele Europa? Eller er du en yngre arbeidstager som har lyst til å arbeide innenfor noen av de største bransjene internasjonalt? FECCIA er en internasjonal føderasjon under CEC European Mangers, der Lederne er medlem, og det vil bli mulig å søke på mentorstillinger som blir utlyst rett før jul.

Tekst
Tor Hæhre
Foto
FECCIA
Dato

FECCIA, den internasjonale føderasjonen innen disse bransjene i Ledernes europeiske medlemsorganisasjon CEC European Managers, holdt for kort tid siden en stor konferanse i Lisboa, sammen med den største arbeidsgiverorganisasjonen i Europa for kjemisk og beslektede bransjer, ECEG, for å sette søkelyset på dette temaet. På konferansen deltok nærmere 150 ledere og mentorer fra hele Europa, og i desember åpnes en egen nettside for påmelding til prosjektet.

Tosidig

Bakgrunnen for dette tiltaket er tosidig:

For det første er det en kjent sak at arbeidsledigheten blant yngre mennesker er meget høy i mange europeiske land. Prosjektet tar sikte på å avhjelpe denne problematikken, ved at yngre arbeidstagere kan få en egen mentor i land som har behov for arbeidskraft.

Den andre dimensjonen er nødvendigheten av å tilby yngre mennesker internasjonal erfaring ved å ta utdannelse og / eller arbeid i et annet land. En slik erfaring er meget viktig både for å kunne lære  språk, og det å skaffe seg internasjonal erfaring i et stadig mer internasjonalisert samfunn.

Nettverk for mentorer og menteer

I praksis vil prosjektet fungere slik at både mentorer og menteer fra hele Europa registrerer seg i et nettverk gjennom en egen nettside, som skal være operativ tidlig i desember.

Link til nettsiden blir publisert på Ledernes hjemmesider så snart den er klar.

Der kan menteer føre opp hvilket land de ønsker utdannelse eller arbeid i, og mentorer kan synliggjøre hva de kan tilby av praksisplasser, utdannelsesmuligheter, boligtilbud, finansieringsmuligheter osv. Gjennom nettverket kontakter deretter mentorer og menteer hverandre, og det avklares hva man kan tilby av muligheter.

Alice Solda – leder for EYCN, European Young Chemists` Network.

Et konkret eksempel på et tilsvarende prosjekt er italienske Alice Solda, som i dag er leder for EYCN, European Young Chemists` Network. Hun deltok i et større prosjekt i regi av Universitetet i Trondheim. EYCN tilbyr hjelp med  praktiske spørsmål som søknadsskriving, CV-registrering, hjelp med  arbeidskontrakter, informasjon om økonomiske forhold, hvordan håndtere «kultursjokk»  mv,  som er av avgjørende betydning for at oppholdet til studenter og arbeidstagere i et annet land blir vellykket.

Fagligpolitisk rådgiver i Lederne, Tor Hæhre, som er visepresident i FECCIA og som deltok på Lisboa-konferansen, er Ledernes kontaktperson for prosjektet, og kan kontaktes for ytterligere opplysninger.