Iskantsonen blir flyttet sørover

Plassering av iskantsonen er basert på et stort politisk kompromiss når regjeringen nå har utarbeidet innstilling til forvaltningsplanen for havområdene før behandling i Stortinget.

Tekst
Trond Jakobsen
Illustrasjon
Faglig forum
Dato

Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn la fredag frem hovedpunktene i forvaltningsplanen for havområdene i Barentshavet, som i all hovedsak handlet om plassering av iskanten. Den foreslås flyttet noe sørover, på det meste 134 km og på det minste 49 km ved Bjørnøya, men iskantsonen er allikevel plassert ganske mye lengre nord enn mange kunne frykte.

Kan sette begrensninger

Dette vil ikke berøre dagens tildelingsområde for olje- og gassnæringen, men kan teoretisk sette noen begrensninger på fremtidig aktivitet. I tillegg opprettholder man begrensinger i leteaktiviteter i hekkesesongen, særlig rundt Bjørnøya.

Statsminister Erna Solberg hevdet på pressekonferansen at det var lagt frem en løsning basert på et bredt politisk grunnlag, og at de hadde lagt stor vekt på fremtidige, stabile rammevilkår for olje- og gassnæringene.

Lederne deltok i mai i fjor på en innspillkonferanse om forvaltningsplanen i regi av klima- og miljødepartementet.

Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Lederne satte sterkt søkelys på den høye verdiskapingen i de mange kjente og potensielt voksende næringer knyttet til havområdene, som olje- og gassnæringen, fiske og havbruk, turistnæringer samt maritim transport i tillegg til økende leverandørtjenester fra land. Det kan virke som regjeringen med denne meldingen har tatt hensyn til dette, sier Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne.

Ønsket ikke endringer

Oljedirektoratet jobber for tiden med 25. konsesjonsrunde for tildeling av lisenser. I følge olje- og energiminister Tina Bru vil ikke konsesjonsrunde sluttføres før denne forvaltningsplanen er behandlet i Stortinget.

Per Helge Ødegård, Hovedtillitsvalgt i Lederne Equinor

– Vi ønsket ikke noen endringer i definisjonen av iskantsonen, men kan leve med den foreslåtte løsningen så lenge tildelingsområdet forblir nærmest uberørt. Da vil hensynet knyttet til nye investeringer og fortsatt verdiskaping, spesielt innen olje- og gassnæringen i all hovedsak være ivaretatt,  sier Per Helge Ødegård, hovedtillitsvalgt for Lederne i Equinor.