Jernias overtramp

Etter at Lederne-medlemmet Ørjan Stendal varslet om fremgangsmåten til Jernia-sjef Audun Holt, har flere forhold blitt avdekket fra andres møte med hans lederstil. Lederne kjenner til flere av Holts nylige, grove eksempler på lovmessige overtramp.

Tekst: Håkon Holo Dagestad

Jernia-avsløringene i Dagbladet i medio mai avdekket kjededirektør Audun Holts uakseptable oppførsel gjennom et skjult opptak gjort av butikksjef og Lederne-medlemmet Stendal på et internmøte i Knarvik ved Bergen. Avsløringene har ført til Holts umiddelbare avgang.

– Ikke et enestående tilfelle

Avsløringene rundt Holts atferd mot Stendal var imidlertid ikke et enestående tilfelle. Ryktene om hans klanderverdige lederstil verserte blant Jernia-ansatte. I Stendal sitt tilfelle skulle som kjent ryktene komme han i forkjøpet, noe som fikk butikksjef Stendal til å forberede seg på hva som kunne komme til å skje på møtet i Knarvik. Dette var en av grunnene til at Stendal garderte seg, og gjorde opptak av møtet med Holt.

Det følger fra Dagbladets sak at Holt hadde forsikret seg om at Stendal levde i uvisshet om hva møtet skulle dreie seg om. Det var duket for hudfletting av den nylig sykemeldte butikksjefen i Knarvik, med én heltidsansatt under seg.

Redigert utgave av det skjulte opptaket, publisert i Dagbladet:

http://www.dagbladet.no/spesial/jerniasaken/

– Et mareritt

Kort tid etter Stendal-opptaket ble gjort, fikk rådgiver i Lederne, Ragnar Vågen, oppleve den samme fremgangsmåten fra Holt i en annen sak, der han bistod et annet medlem i Jernia i et drøftelsesmøte.

Vågen er en erfaren rådgiver og har vært med på mange drøftingsmøter. Han omtaler dette drøftelsesmøtet som et ”regelrett mareritt”, og aldri har han vært i nærheten av å oppleve noe lignende.

– Holt hadde absolutt ingen kvaler med å uttrykke seg på de mest personlig fornærmende måter overfor butikksjefen, selv med en rådgiver til stede, sier Vågen.

Drøftelsesmøtet skulle vare i en time, men etter omtrent 40 minutter måtte Vågen avbryte Holts utskjelling av butikksjefen. Vågen anså det rett og slett som for uforsvarlig å fortsette med tanke på butikksjefens ve og vel, og Vågen selv innrømmer at det var en sterk påkjenning å ta innover seg stemningen i møterommet.

– Jeg har aldri opplevd en lignende oppførsel fra en arbeidsgiver noen gang. Aldri. Det var rett og slett uutholdelig. Holt bannet, avbrøt alle ved første anledning, kom med de sterkeste personlige fornærmelser og beskyldninger, forklarer Vågen.

Vågen beskriver møtet nærmest som en unntakstilstand, der de fleste normer og regler ble grovt overtrådt. Han merket at butikksjefen selv ble alvorlig medtatt av forholdene i møterommet, og valgte å avbryte det. De kunne ikke sitte der lenger.

– Det var skremmende å oppleve den stemningen som var der inne. Den dagen ble jeg faktisk fysisk dårlig og skjelven i hele kroppen. Jeg kan bare innbille meg hvilket helvete dette hadde vært for medlemmet vårt hvis han hadde vært alene med Holt, sier Vågen.

Overraskende nok fikk til og med Jernias regionssjef, som satt ved siden av Holt i møtet, merke hans aggressive oppførsel.

– Regionssjefen, som er en av arbeidsgiverens representanter, fikk også klar beskjed om at han skulle holde kjeft og at det da var Holt som snakket, sier Vågen.

– Preventiv effekt

Forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke, mener at avsløringene synliggjør viktige forhold som fortjener oppmerksomhet i offentligheten, både på et prinsipielt nivå, men også med tanke på de faktiske virkningene opptaket kan utgjøre. Brekke innrømmer at han ble sjokkert da han fikk høre opptaket av samtalen.

– Avsløringene rundt Holts uttalelser i møtet med Stendal representerer en lederstil av verste sort, og som forekommer oftere enn det vi liker å tro. Når slike overtramp skjer, så må man vite at det finnes bistand å få, sier Brekke til Lederne.

Han påpeker at opptaket kan ha en viktig preventiv effekt overfor ledere som er villige til å neglisjere både avtaler og lovverk.

– Vi håper at opptaket av Holt gir et varsku til andre som skulle være fristet til å bruke lignende metoder i norsk arbeidsliv. De lover og regler vi har i norsk arbeidsliv er til for å følges, avslutter Brekke.