Julehilsen fra Lederne

Julen 2016 er en tid for håp, tid for glede og en tid for omtanke.

Tekst
Audun Ingvartsen
Sist oppdatert

2016 nærmer seg sin avslutning, solen har snudd, og alle er midt i den travleste innspurten før julehøytiden ringes inn. Julen gjør verden litt mykere, snillere og varmere. Julens gleder finner du ikke under treet, men i ditt hjerte.

Vi skal huske å takke hverandre for alt vi har fått til i året som har gått. I det hele, bruker vi ofte mange ord på noe som har passert. Jeg velger å gjøre det enkelt. På vegne av den politiske ledelsen i Lederne ønsker jeg å si til dere alle TUSEN TAKK! Dere er alle uunnværlige, og alles innsats er like mye verdt.

Bli medlem!

Lederne - For deg som går foran

I det nye året ønsker Liv og jeg sammen med dere å rette fokuset på det som kommer. Mulighetene som ligger foran oss og alt vi sammen kan skape i det kommende året og de kommende årene for hverandre og for oss i Lederne.

Forbundsleder Audun Ingvartsen.

Forbundsleder Audun Ingvartsen

Vi har et Landsmøte bak oss hvor vi sammen har valgt hva vi skal prioritere. Nye medlemmer, flere medlemmer, beholde medlemmer. Ja, rett og slett – vi skal vokse og bli 20 000 minst. Dette krever innsats, det krever svette og mot, men det blir bare kjekt når vi mobiliserer og trekker i samme retning alle og enhver.

La målet være der. Noen tenker kanskje at det er litt uoppnåelig, men dette er vår mulighet for 2017 og årene deretter. Nå skal vi gå inn i julehøytiden med stolthet for det vi har fått til så langt. Veien videre skal vi legge sammen!

Glem ikke å nyte juletiden. Det er et helt år til neste gang.

God jul og et riktig godt nyttår til dere alle!

 

-Audun Ingvartsen

Bli medlem
Tre typer medlemskap

Tre typer medlemskap

Medlemskapet er tilpasset ulike stadier i livet ditt:

  • yrkesaktive
  • studenter/lærlinger
  • pensjonister

Yrkesaktive

Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre forbund). I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe). De som i stedet ønsker å stå direkte tilmeldt Lederne sentralt betaler et administrasjonsgebyr. Kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. I tillegg til dette blir medlemmer som ikke reserverer seg tilknyttet en obligatorisk livs-  uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring). De som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

Medlemskapet er gratis i hele studie- og lærlingtiden. Student- og lærlingmedlemskapet inkluderer alle medlemsfordeler i ordinært medlemskap, bortsett fra juridisk bistand og tilgang til Ledernes etter- og videreutdanningsfond. Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og andre medlemsfordeler. Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter ifht stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år. Deretter er du fritatt for kontingent. Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent. Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.

Personlig informasjon
?
Innmelding
checked='checked'
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr/mnd. Kontingenten til lokalavdelingen din kommer i tillegg. For informasjon om kontingent for din avdeling, send epost til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg
180 kr pr. mnd.
Du kan reservere deg mot forsikringen når du ringes opp av vårt forsikringskontor. Denne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Studenter, lærlinger og pensjonister fra 67 år har gratis medlemskap.

Livs- og familieulykkesforsikring
0 kr

Fradragsberettiget skatt
inntil 3850 kr. pr. år