Mann stå og smiler i en bygate.

Kick-off for lederutviklingsprogrammet

Tirsdag 11. og onsdag 12. februar ble Ledernes nye utviklingsprogram for mellomledere sparket i gang på Gardermoen. Deltakerne er meget fornøyd så langt.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Fartein Rudjord
Dato

Lederne lanserte et nytt lederprogram på Gardermoen denne uken. Lederprogrammet er delt inn i tre moduler, og holdes av Rune Rimol. Han har 14 års erfaring med utvikling av ledelse, lederteam og organisasjoner, samt lederevalueringer og seleksjon. Han har jobbet med et bredt spekter av bransjer og på alle ledernivåer, nasjonalt og internasjonalt. Nå var pilotgruppen på 18 deltakere samlet på Gardermoen.

– Jeg er kjempefornøyd med gruppen som var her disse to dagene. Gruppen lyttet til hverandre og bygde opp tillit veldig raskt, og de var veldig modige og rause. Det ligger mye potensiale i oss, og selve utfordringen ligger i realiseringen av det, sier Rimol.

Rune Rimol er utdannet cand.polit i psykologi og har spesialisering i organisasjonspsykologi fra Institutt for aktiv psykoterapi.

Ledelse i dag er en mer krevende øvelse enn det noen gang har vært. Vi møter komplekse utfordringer i en kontekst preget av uforutsigbarhet og høy endringstakt. Selv om vi lever i digitaliseringens tidsalder, er fortsatt menneskene våre mest verdifulle ressurser. Å hjelpe disse menneskene til å ta ut sitt potensiale, i samme retning og til det beste for fellesskapet, vil derfor fortsatt være lederens viktigste jobb.

Gode kritikker

Anne Gro Engen jobber som områdeleder i ISS, og hun er veldig fornøyd så langt med lederutviklingsprogrammet.

Anne Gro Engen er veldig fornøyd med lederutviklingsprogrammet.

– Dette er ikke bare et kurs, men en hel prosess. Det handler om en bevisstgjøring av seg selv. Vi brukte god tid til å etablere trygghet i gruppen, og dette teamet skal vi fortsette å jobbe med i løpet av de neste samlingene.

Hun påpeker at det å delta på kurs, møte andre ledere, og erfaringsutveksling er veldig verdifullt.

– Det å lære av andre ledere i samme situasjon er veldig givende. Rimol er en veldig god fasilitator, avslutter Anne Gro Engen.

Stine Kagiavas var også til stede på de to dagene, og har mye godt å si om programmet;

Kursdeltaker Stine Kagiavas.

– Pilotprosjektet med ledelse var helt topp. Forarbeidet samt profil var en tankevekker og morsomt på en gang. Rune er en god og erfaren foredragsholder som er lett å forholde seg til. Han klarer alltid å gripe tak i det viktigste vi sier når vi svarer på spørsmål han stiller. Ingen føler at det de sier er dumt eller uviktig. Han har også gode verktøy for at jeg skal bli bevisst mine svake og sterke sider, og som jeg kan bruke i mitt arbeid. Gruppene ble også fort og godt kjent med hverandre gjennom øvelser Rune gav oss. Gleder meg til fortsettelsen, kommenterer Stine.

Programmet er godt forankret i forskingsbasert kunnskap om effektiv ledelse og samtidig hverdagsnært og praktisk. Tanken er at man skal jobbe med sin egen utvikling, i et lederfellesskap som lærer og utvikler seg sammen.