Kollegaene viktigere enn sjefen

Sjefen er viktig, men støtte fra kollegaene er enda viktigere for at man skal føle seg motivert på jobb.

Det viser forskning gjort av Tomas Jungert fra universitetet i Linköping, som er omtalt hos Unt.se.
Forskeren sier til nettstedet at det kan være ulike forklaringer på hvorfor kollegene oppleves som viktigere for motivasjonen enn sjefen.
En av undersøkelsene tok for seg arbeidsplasser i helsevesenet, og Jungert sier at det her kan være slik at mens man skifter sjefer ganske ofte, så jobber kollegene sammen i mange år. Dermed blir de også viktigere for hverandre.
Les mer på ukeavisenledelse.no

Publisert i I fokus, Organisasjonsnytt