Konferanse: Fremtidens Ledere – Bergen – den 22. mai

Du vil blant mange andre møte Susann Goksør Bjerkrheim, Pellegrino Riccardi og Christoffer Hovde på konferanseserien "Fremtidens ledere" som går av stabelen med sin fjerde konferanse den 22. mai i Bergen. Meld deg på nå for Bergenskonferansen! Gratis for medlemmer av Lederne - kun kr 990 for ikke-medlemmer.

Sist oppdatert

Konferansen «Fremtidens ledere» på Clarion Hotel Admiral mandag 22. mai 2017 (kl. 10.00-16.00, registrering fra kl. 09.30) vil synliggjøre egenskaper og nyttig kompetanse for å imøtekomme endringstakten i samfunnet. Tilsvarende konferanser blir i løpet av våren og forsommeren arrangert i Tromsø 14. mars, i Trondheim 26. april, i Larvik 8. mai og på Hamar 31. mai som «oppvarmere» for Ledernes årskonferanse på Lillestrøm torsdag 16. november.

Susann Goksør Bjerkrheim.

Susann Goksør Bjerkrheim.

Lederne som organisasjon jobber etter den norske modellen som betyr mer dialogbasert ledelse og bidrar til å bygge relasjoner. Dette skaper arbeidsmiljø som gir trygghet til å eksperimentere og feile, og dermed trygghet til endringskraft. Endringskraft er selve katalysatoren for bærekraft i arbeidsmiljø, økonomi og drift. Fremtidens ledelse åpner for en annen måte å utøve lederskap på og ta beslutninger gjennom dialogbasert ledelse. Den norske samarbeidsmodellen i arbeidslivet bidrar til mer bærekraftige organisasjoner.

Christoffer Hovde.

Til Bergen kommer blant annet relasjonstrener og tidligere håndballspiller Susann Goksør Bjerkrheim («Team og relasjonsledelse – er det fremtiden?»), HR Manager i Telia Norge, rådgiver, foredragsholder og blogger Christoffer Hovde («Ledelse i en digital fremtid»), motivator Pellegrino Riccardi («Er det rom for norsk ledelse i fremtiden?») og student ved Ledernes høyskolesatsing Stine Fjell («Fremtidens ledelse – HR vs. norsk ledelsesmodell»).

Viktig informasjon

  • Påmelding her.
  • Konferansen er gratis for medlemmer av Lederne, men det dekkes ikke utgifter til reise og opphold. For ikke-medlemmer koster konferansen kr. 990.
  • Konferansen er ment først og fremst for medlemmer av Ledernes region Vest samt medlemmer i region Samvirke og region Olje og Gass som bor geografisk nær. Disse får prioritet.
  • Begrenset antall plasser. Her er det «først til mølla-prinsippet» som gjelder.

Spørsmål?

Kontakt avdelingsleder for Ledernes kurs- og kompetanseavdeling, Susanne Slaatsveen (908 80 991 – susanne@lederne.no).