Konflikter og trakassering – arbeidsmiljøloven som rettesnor

Konflikter kan både være utviklende og ødeleggende for arbeidsmiljøet og for den enkelte ansatte. Hvordan håndterer du konflikter? Professor Ståle Einarsen deler erfaringer og gir deg gode råd på dette medlemsmøtet i Bergen torsdag 4. oktober 2018. Meld deg på her!

Dato

Konflikter kan være skadelige. De skal håndteres på en forsvarlig måte i tråd med arbeidsmiljøloven og grunnleggende prinsipper for rettferdighet og god saksbehandling.

Å håndtere konflikter kan være utfordrende. Gjennom konstruktiv innstilling og effektiv håndtering kan konflikter bidra til bedre samarbeid. Klarer du å snu konflikten kan det være en spire til kreativitet og mer effektivitet.

Professor og psykolog Ståle Einarsen byr på et engasjerende og inspirerende foredrag. Han er professor i arbeids- og organisasjonspsykologi og leder forskningsgruppen ved Universitetet i Bergen. Einarsen har utgitt en rekke bøker om arbeidsmiljø, ledelse og konflikthåndtering.

Einarsen har lang erfaring som foredragsholder og organisasjonskonsulent, særlig om hvordan forebygge og bedre håndtere konflikter i arbeidsmiljøet.

Arrangementet skjer i samarbeid med Delta, Finansforbundet, NITO og Parat.