Kontingentfritak for permitterte / arbeidsledige

På grunn av den ekstraordinære situasjonen som har oppstått som følge av koronaviruset, har Lederne besluttet å erstatte ordningen med stønad under arbeidsledighet og permittering med kontingentfritak.

Dato

I perioden med kontingentfritak vil du ha samme tilgang til de medlemsfordelene som du var berettiget til før du ble permittert eller arbeidsledig (ihht gjeldende regler for hver medlemsfordel). Du må være mer enn 50 prosent permittert / arbeidsledig.

Søkere får tilsendt epost etter at søknaden er behandlet.

Spørsmål og svar

Hvorfor er ordningen med støtte ved arbeidsledighet erstattet med fri kontingent ved permittering / arbeidsledighet?

Hverken samfunnet som helhet eller Lederne som organisasjon klarer nå å levere på normal drift. Ordningen med støtte ved arbeidsledighet var basert på erfaringer fra bl.a. finanskrisen og oljekrisen.

Det antall permitteringsvarsler vi nå opplever har dessverre ikke Lederne økonomi til å bære, slik at det har vært nødvendig å se på andre måter å kunne gi en håndstrekning til medlemmer med behov for det. Ledernes sentralstyre har derfor landet på å gi kontingentfritak til de av våre medlemmer som blir permittert/arbeidsledig mer enn 50 prosent. Dette er en linje som sammenfaller med andre organisasjoner.

Hva trenger jeg for å søke om kontingentfritak?
Du må være mer enn 50 prosent permittert / arbeidsledig. Permitteringsvarselet må legges ved søknaden.

Hva får jeg mens jeg har kontingentfritak?
I perioden med kontingentfritak vil du ha samme tilgang til de medlemsfordelene som du var berettiget til før du ble permittert eller arbeidsledig.

Hvordan søker jeg om kontingentfritak?
Du gjør det under linken «Skjemaer» etter at du er logget inn på «Min side» på www.lederne.no. Direktelink.