Lederne bygger gode ledere i Vadsø!

Torsdag 3. mai arrangerte Lederne i tett samarbeid med den lokale avdelingen Varanger & Tana et ettermiddagsseminar. Temaet var bedre ledelse gjennom sterke relasjoner, og foredragsholder var Susann Goksør Bjerkrheim.

Tekst
Trond Jakobsen
Dato
Susann Goksør Bjerkrheim og Ledernes rådgiver Trond Jakobsen før seminarstart. (Foto Solveig Methi).

Susann møtte et oppmerksomt og aktivt publikum sammensatt av både medlemmer og potensielle medlemmer. Deltakerne ble «smittet» av hennes energi, og lot seg engasjere og aktivisere av en opplagt foredragsholder.

Alle deltakere kom fra stillinger hvor ledelse er en stor del av hverdagen, og selv om de ikke kjente hverandre, bidro alle til et humørfylt seminar.

Susann klarte å fylle de to timene både med teori, diskusjoner og praktiske øvelser basert på et opplegg hun vanligvis legger ut over 1-2 dager. Dette seminaret med Susann som foredragsholder frister til gjentakelse et annet sted nordpå!