Lederne bytter system for e-læring

Lederne har i disse dager gått over til Didac som sitt system for e-læring. Systemet vil videreutvikles og tilpasses kontinuerlig fremover, men allerede nå kan du som medlem melde deg på Ledernes kurs og få tilgang til din egen e-læringsplattform via Didac.

Dato

Den nye plattformen vil de kommende månedene tilpasses til å bli en fullverdig digital kursplattform, og inneholder allerede fra oppstart av nye og generelle mikrokurs/moduler i tillegg til Ledernes eksisterende digitale kursplattform.

– Didac har erfaring med andre arbeidslivsorganisasjoner, og vi gleder oss til å rulle ut videre funksjonalitet i dette systemet. Det er de siste månedene blitt jobbet godt og målrettet av ansatte og eksterne leverandører for å få dette til, og jeg har tro på at medlemmene som skal delta på våre kurs vil merke en positiv forskjell, sier Ledernes seksjonsleder for kommunikasjon, organisasjon og utvikling, Sverre Simen Hov, i en kommentar.

Didac er blant de mest erfarne og mest brukte leverandørene av e-læringstjenester til bedrifter og organisasjoner på det skandinaviske markedet med i overkant av 120 virksomheter som bruker de som sin plattform for produksjon, distribusjon og oppfølging av nettbasert læring. Didac Trainer er utviklet i Norge med norske utviklere.