Lederne: Fransk Alexander Kielland-rapport må frigis for innsyn

Arbeidstakerorganisasjonen Lederne mener det er uholdbart at Justis- og beredskapsdepartementet ikke vil frigi den franske rapporten som kan gi oss sannheten om den store Alexander Kielland-ulykken.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Store norske leksikon
Dato

Det er ikke holdbart at Justis- og beredskapsdepartementet ikke vil åpne for å få oversatt og frigitt en fransk rapport som visstnok skal kunne gi svar på hvorfor det ene beinet på Alexander Kielland-plattformen kollapset, og som førte til den største ulykken i norsk oljevirksomhet. Hvis denne rapporten kan gi svar på det alle har lurt på i alle disse årene, krever vi at den frigis.

Det sier Audun Ingvartsen, forbundsleder i organisasjonen Lederne, som organiserer over 4000 ledende ansatte og teknikere i blant annet norsk olje- og gassvirksomhet.

Justisminister Tor Mikkel Wara sier at det etter hans syn ikke er naturlig at regjeringen i dag tar initiativ til å oversette og utgi rapporter og andre dokumenter om ulykken som er utgitt av ulike offentlige myndigheter og private aktører. Wara viser til at det samlede arkivet fortsatt er taushetsbelagt, men at forskere kan få adgang til informasjonen på spesielle vilkår.
Det var 27. mars 1980 at ett av de fem beina på Alexander Kielland-plattformen knakk av slik at plattformen gikk rundt, og 123 mennesker omkom på Ekofisk-feltet. 30 personer ble aldri funnet etter ulykken, mens 89 overlevde.