Lederne i departementsmøte om offentlige søkerlister

Sist oppdatert

Lederne, Virke, HR Norge og Politidirektoratet deltok i innspillmøte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om offentlige søkerlister torsdag 23. juni. Bakgrunnen er den felles høringsuttalelsen avgitt i mai om at dagens lovverk knyttet til offentlige søkerlister bør endres.

Temaene fra møtet innebar en variert presentasjon av de uheldige virkningene ved full åpenhet omkring offentlige søkerlister på ledernivå, sikre rettferdigheten ved arbeidssøkerprosedyrer, og viktigheten av å fremme lederes mobilitet mellom offentlig og privat sektor.

Departementet ga uttrykk for å beholde full åpenhet ved ansettelsesprosesser i offentlig sektor, men statssekretær Kristin Holm Jensen var villig til å vurdere forslag til alternative fremgangsmåter.

Partene vil ha videre samtaler i løpet av kommende høst.

Fra Ledernes side deltok politisk rådgiver Tor Hæhre og journalist Håkon Holo Dagestad.

Publisert i Nytt fra Lederne