Lederne krever møte med myndighetene om lufttransport offshore

Sist oppdatert

(Av Tor Hæhre)

Lederne har i dag sendt brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Norsk Olje og gass, Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet og bedt om et møte for å diskutere helikoptertransporten til og fra installasjonene på norsk sokkel etter den tragiske ulykken sist fredag på Turøy.

Lederne mener at spekulasjonene som pågår i mediene ikke gagner hensynet til de pårørende, de ansatte på sokkelen og familiene deres. Denne saken må løses innenfor partsamarbeidet i bedriftene og i samarbeid med myndighetene.

Det er et faktum at tilliten til denne helikoptertypen er så sterkt svekket, muligens uopprettelig, at det så raskt som mulig må fattes beslutninger som gir en avklaring vedrørende fremtidig bruk av denne typen helikopter i tilbringertjenesten på norsk sokkel.

I brevet heter det at mange av Ledernes medlemmer, og andre ansatte i bransjen, føler stor usikkerhet vedrørende helikoptertransporten.

At produsenten Airbus tar til orde for å friskmelde helikoptrene før årsaken er funnet, er ikke med på å øke tilliten.

– Vi vil derfor gjerne høre myndighetenes syn på disse og andre forhold, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.