Lederne og NHO samlet på Vestlandet

Denne uken har samarbeidsutvalget mellom Lederne og NHO vært samlet til møter på Vestlandet.

Dato

Blant annet ble TCMs testanlegg for karbonfangst på Mongstad besøkt. Meget spennende teknologi med stort potensial som testes her. TCM er verdens største senter for testing og forbedring av CO2-fangstteknologier. Tilegnet kunnskap herfra vil berede grunnen for CO2-fangstprosjekter som kan bekjempe klimaforandringer.

TCM er en sammenslutning av den norske stat, Equinor, Shell og Total. Se www.tcmda.com/no/ for mer info.

Samarbeidsutvalget mellom NHO og Lederne er nedsatt av partene, og har et likt antall representanter fra hver organisasjon. Utvalget utreder felles aktiviteter og fremmer ledelse og samarbeid. Utvalget er også et rådgivende utvalg, om partene på den enkelte bedrift ønsker nærmere veiledning.