Her ser du et bilde ovenfra med hender fra forskjellige kulturer som møtes
Temakveld i Kristiansund

Lederne Nordmøre inviterer til temakveld i Kristiansund

Hjertelig velkommen til en kveld med positivt påfyll, kunnskap og inspirasjon til ledelse på en flerkulturell arbeidsplass! Kvelden er gratis, og vil holde sted i Thon Hotel Kristiansund.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Adobe Stock
Dato

Sammen med Ellen Gjerde setter vi fokus på ledelse på en flerkulturelt arbeidsplass – muligheter og utfordringer. Flerkulturelt mangfold kan være en kilde til kreativitet og nye perspektiver på løsning av oppgaver. Ulike holdninger og forventninger, adferd og kommunikasjonsformer kan også føre til misforståelser, konflikter og forsinkelser.

God håndtering av mangfold stiller egne krav til lederen, slik at forholdene legges til rette for inkludering og tosidig forståelse. Det positive potensialet som ligger i ulikhet vil være fokuset denne kvelden.

Sted: Thon Hotel Kristiansund, Fiskergata 12, 6507 Kristiansund N

Tidspunkt: Tirsdag 26. november kl. 19.00

Påmelding: Odd Skjærseth, tlf: 911 62 800, oskjarse@hotmail.com

Velkommen til en kveld med påfyll av aktuelle ledertema!