Lederne Nordmøre inviterer til temakveld i Surnadal – Flerkulturell arbeidsplass

Positivt påfyll, kunnskap og inspirasjon til ledelse på en flerkulturell arbeidsplass. Sammen med Ellen Gjerde setter vi fokus på ledelse på en flerkulturelt arbeidsplass – muligheter og utfordringer.

Tekst
Redaksjonen
Dato

LEDERNE NORDMØRE INVITERER TIL TEMAKVELD I SURNADAL:  FLERKULTURELL ARBEIDSPLASS

THON HOTEL VÅRSØG
14. NOVEMER KL 19.00

Ellen Gjerde har bred erfaring fra ulike HR funksjoner, og har i mange år drevet ledertrening med spesielt fokus på flerkulturelle utfordringer. Har erfaringer fra nasjonale – men også mange internasjonale organisasjoner.

Flerkulturelt mangfold kan være en kilde til kreativitet og nye perspektiver på løsning av oppgaver. Ulike holdninger og forventninger, adferd og kommunikasjonsformer kan også føre til misforståelser, konflikter og forsinkelser. God håndtering av mangfold stiller egne krav til lederen, slik at forholdene legges til rette for inkludering og tosidig forståelse. Det positive potensialet som ligger i ulikhet har fokus.

Sted: Thon Hotel Vårsøg

Tidspunkt: Onsdag 14. november, kl. 19.00

Adresse: Svartvassvegen 1, 6650 Surnadal

Hvem: Alle medlemmer av Lederne + alle andre som ønsker å lære mer!

Påmelding: Via mail til Odd Skjærseth – oskjarse@lyse.net eller SMS til tlf: 911 62 800.

Bli med til vakre Surnadal – og en kveld med påfyll av aktuelle ledertema!