Lederne og Norsk olje og gass på studietur i Aberdeen

Samarbeidsutvalget mellom Lederne og Norsk olje og gass var i midten av desember 2017 på en studietur til Aberdeen.

Tekst
Jan Olav Brekke
Foto
Jan Olav Brekke
Dato

I tillegg til interne møter ble det gjennomført et besøk på Aberdeen University, hvor temaene karbonfangst og lagring (CCS) og fornybare energikilder ble diskutert.

Utvalget besøkte også Statoil sitt kontor og fikk her presentert den meget spennende og krevende utbyggingen av Mariner-feltet, hvor selskapet skal være operatør.

Turen ble avsluttet med besøk på minnesmerket over Piper Alpha katastrofen – tragedien hvor 167 personer omkom må aldri glemmes!