Lederne og FLT i møte med Arbeiderpartiet

Tidligere i år skrev Lederne og FLT et felles brev til arbeidsministeren hvor begge forbundene uttykte bekymring for vekst- og attføringsbedriftene.

Sist oppdatert

Torsdag 8. mai var forbundsleder, Jan Olav Brekke, og forbundsleder for FLT, Jonny Simmenes, i møte med Arbeiderpartiets fraksjon i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Bakgrunnen for møte er et innlegget skrevet av Arbeids- og sosialminister, Robert Eriksson, om anbud i attføringsbransjen.

Lederne og FLT møtte Arbeiderpartiets fraksjon i arbeids- og sosialkomiteen for å diskutere hvordan man kan gjøre attføringstiltakene enda mer effektive samt bidra til å avklare hva som er regjeringens planer for attføring. Begge forbundene mener at endringer på tiltaksområdet må skje som et resultat av en grundig og bred debatt gjennom en stortingsmelding fremfor et forhastet vedtak fra en regjering som ønsker å vise handlekraft.

Skrev brev – har ikke fått svar

Både Lederne og FLT har sammen arbeidsgiverorganisasjonene i lengre tid sett med bekymring på utviklingen innen vekst- og attføringsbransjen. Denne bekymringen uttrykte de to forbundslederne i et brev til Arbeids- og sosialministeren tidligere i år. Stadig endringer i rammebetingelser for finansiering og usikkerhet rundt langsiktig planlegging på grunn av nye signaler fra departementet og direktoratet om fremtidig tiltaksstruktur gir grunn til bekymring. Det samme gjelder bruk av anbud. Økt bruk av anbud med fokus på pris kan føre til dårligere kvalitet på tjenester som er rettet mot mennesker med store utfordringer i livet. Lederne og FLT har bedt Arbeids- og sosialministeren om et møte for å belyse og konkretisere utfordringene og, om mulig, avklare hvilken retning regjeringen nå vil velge. Arbeids- og sosialministeren har ennå ikke besvart brevet eller ønsket om et møte.

Last ned hele brevet her (pdf).

Møtet med Arbeiderpartiets fraksjon i arbeids- og sosialkomiteen var preget av enighet mellom de to forbundslederne og fraksjonen. Partene utvekslet tanker om veien videre og vil jobbe med og finne de gode løsningene for hvordan man kan gjøre attføringstiltak bedre.