Lederne og FLT med felles brev til arbeidsministeren: – Bekymret for vekst- og attføringsbedriftene

- Det er problematisk at en offentlig etat som allerede har store problemer med å utføre primæroppgavene skal påta seg et nytt stort ansvar for mennesker i en ytterst sårbar situasjon, skriver forbundslederne Jonny Simmenes (FLT) og Jan Olav Brekke (Lederne) i et felles brev til arbeidsminister Robert Eriksson. De ber nå om et møte med ministeren.

Sist oppdatert

Lederne og Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er de to forbundene som organiserer flest i vekst- og attføringsbransjen, og de to organisasjonene har i lengre tid samarbeidet på sentrale politiske områder.

Uforutsigbarhet og økt bruk av anbud
– Vi har sammen med arbeidsgiverorganisasjonene i lengre tid sett med bekymring på utviklingen innen vekst- og attføringsbransjen. Stadig endrede rammebetingelser for finansiering og usikkerhet rundt langsiktig planlegging på grunn av nye signaler fra departementet og direktoratet om fremtidig tiltaksstruktur gir grunn til bekymring.

– Det samme gjelder bruk av anbud. Økt bruk av anbud med fokus på pris kan føre til dårligere kvalitet på tjenester som er rettet mot mennesker med store utfordringer i livet, skriver de to forbundslederne i brevet.

Forbauset over NAV-godkjenning
Organisasjonene ser med forbauselse på at det i rammeavtalen om tjenester står at ”skifte av personell hos leverandøren skal godkjennes av kunden” (altså NAV). Organisasjonene har over tid sett at NAV stiller krav til vekst- og attføringsbedriftene om hvilken kompetanse de ansatte i bransjen skal ha, og det har kommet oppsigelser med bakgrunn i dette.

– Dette gjør at man kan stille spørsmål om hvem som egentlig er arbeidsgiver. Det er svært viktig å beholde kompetansen som finnes i denne skjermete sektoren, fremhever de.

Advarer mot flere NAV-oppgaver
Brekke og Simmenes er også klare på at NAV-reformen økte forvaltningsoppgavene betraktelig, og at det fortsatt må brukes store ressurser for at NAV skal nærme seg det som var den politiske intensjonen med reformen.

– Organisasjonene vil på det sterkeste advare mot å tildele NAV økte oppgaver nå, heter det i brevet, som imidlertid også understreker at NAVs rolle innen avklaring og oppfølging av tiltaksarrangører bør styrkes, uten at NAV av den grunn skal overta ansvaret for tiltaksgjennomføringen.

Kritiske til anbudsbaserte tjenester
Lederne og FLT er av den klare oppfatning at personer med sammensatte behov, det være seg rusproblematikk og tunge psykiske lidelser som schizofreni, vanskelig kan la seg forene med anbudsbaserte tjenester.

– Vi er sterkt kritiske til at NAV har eller vil få kompetanse på dette området som kan forsvare en rasering av den kompetansen som er bygd opp i skjermet sektor. Lederne og FLT finner det problematisk at en offentlig etat som allerede har store problemer med å utføre primæroppgavene skal påta seg et nytt stort ansvar for mennesker i en ytterst sårbar situasjon, heter det i brevet.

Kontakt:

  • Lederne – Jan Olav Brekke (982 88 861 – jan@lederne.no)
  • Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) – Jonny Simmenes (992 75 345 – josi@flt.no)