Lederne i oppklarende møte med Samferdselsdepartementet

Lederne møtte onsdag ettermiddag statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Cato Karlsen, og avdelingsdirektør Øyvind Ek til samtaler om helikoptervirksomhet i petroleumsnæringen. Lederne er opptatt av våre medlemmers sikkerhet og konsekvensene av EUs nylige, vedtatte forordning om fastsettelse av tekniske krav og administrative fremgangsmåter for tredjelandsoperatørers luftfartsvirksomhet.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Sist oppdatert

Fra Lederne stilte nestleder Liv Spjeld By, politisk rådgiver Tor Hæhre og heltidstillitsvalgt for Lederne i Statoil, Terje Herland. Luftfartstilsynet deltok også på møtet via nettmøte.

Forordningen underbygger blant annet den frie anbudsutsettingen av operative tjenester i sivil luftfart, noe som kan ha konsekvenser for Ledernes medlemmer ved oljeinstallasjoner.

Tilstanden til medlemmene som er avhengig av en tryggest mulig transportmåte er, ifølge Terje Herland, langt ifra slik den skal være. Mange av medlemmene føler seg utrygge hver gang de skal ta helikopterturen til og fra plattformene, og de har krav på en tryggest mulig transport. I lys av den tragiske ulykken ved Turøy i slutten av april i år, har tilliten til, og sikkerheten ved, helikoptervirksomhet blitt satt på agendaen i alle miljøer knyttet til offshore virksomheten.

Statssekretær Karlsen forklarte at EUs regelverk vil bli konsekvensutredet, utsatt på høring og vil deretter bli tatt stilling til av myndighetene. Luftfart innen offshore er ikke automatisk en del av dette regelverket, ifølge Karlsen, og en politisk vurdering vil bli gjennomført. Det klare svaret til Lederne lyder slik;

-Hvis ikke forordningen dekker vårt gjeldende regelverk hundre prosent eller bedre, så vil vi ikke godta den, sier Karlsen.

Avdelingsdirektør Ek poengterte videre at et nytt regelverk vil bli separat sett bedre enn det som har foreligget tidligere, men at det er regelverkets totale innvirkning på de omkringliggende elementene som vil forbli usikkert.

Luftfartstilsynet var enige med Lederne om at sikkerhet må være i høysetet, særlig i et marked som er i stadig forandring, og der konkurransen hardnes til. Representantene fra Luftfartstilsynet la også særlig vekt på at man i et slikt miljø burde ta vare på det gode trepartssamarbeidet.

Hæhre understreker viktigheten av trepartssamarbeidet. Dette er en prosess som kan forhindre at topptunge og økonomi-styrte beslutninger blir foretatt på bekostning av den avgjørende verdien av våre medlemmers transportsikkerhet.

Publisert i Nytt fra Lederne