Lederne på fagkonferanse i Bergen

Sammen med over 330 frammøtte deltakere, deltok Lederne som utstillere på den årlige fagkonferansen til Arbeid & Inkludering i NHO Service som ble avholdt i Bergen 25. og 26. april 2017.

Tekst
Marit Garmannslund Nortun
Foto
Marit Garmannslund Nortun
Sist oppdatert

Linn Baug og Stein Olav Rogne.

Åpningstema for konferansen var «Utenforskap og den vanskelige veien tilbake»  med påfølgende tema som «Individuell jobbstøtte», der ulike foredragsholdere la fram resultater fra prosjekter i seks fylker. Konferansen gikk deretter over til å avholde delseminarer.

Lederne deltok med egen stand, sammen med flere andre utstillere fra ulike virksomheter. Fra Lederne deltok Marit Garmannslund Nortun (rådgiver) og bransjeansvarlig for vekst og attføring i Lederne, og følgende bransjeutvalgsmedlemmer i vekst- og attføringsutvalget: Stein Olav Rogne fra region Nord, Jan Helge Myhre fra region Vest og Rune Bjørndalen fra region Sør. Fra A2G i Bergen deltok også Linn Baug.

Stein Olav Rogne og Marit Garmannslund Nortun.

Bransjeutvalget i Lederne arbeider med saker og tema som er knyttet til Arbeid & Inkludering samt Vekstbedriftene, og de oppgavene og utfordringene som medlemmene i disse virksomhetene er involvert i. Derfor så utvalget det som særdeles viktig og nyttig å delta på denne konferansen, og få anledning til å møte både egne og potensielle medlemmer for en hyggelig prat.

Bransjeutvalget har også et tett fokus på rekruttering, hvor deltakelse på konferansen ga utvalget en fin anledning til å få informert om viktigheten av å være organisert. Med over 330 deltakere på konferansen fikk vi mange henvendelser og besøkende på standen, både fra eksisterende og potensielle nye medlemmer. Det var stor interesse for informasjon og kunnskap om hva Lederne som fagorganisasjon kan bistå medlemmene med. Flere var innom både for en hyggelig prat og for å hilse på oss, og fikk samtidig med seg informasjonsmateriell og profileringsartikler.

Rune Bjørndalen og Stein Olav Rogne.

De som var innom standen var engasjerte og ønsket informasjon om blant annet medlemsfordeler som kurs- og kompetansetilbud, juridisk rådgivning, forsikringer, og om hva Lederne kan bidra med innen avtaleforhold, oppfølging og rådgivning i forhold til blant annet lønns- og arbeidsvilkår, kompetanseutvikling, etter- og videreutdanningsfond. Bransjeutvalget informerte også om hva utvalget arbeider med, og fordelene med å velge Lederne som sin fagorganisasjon.

Deltakelsen på konferansen har gitt oss nye kontakter og muligheter til å markedsføre Lederne på en konstruktiv og positiv måte. Bransjeutvalget ønsker å bidra til at Lederne blir et kjent navn innenfor bransjen og et naturlig valg for ledere og funksjonærer innen denne bransjen. Vi fikk flere innmeldinger i løpet av konferansen.