Lederne på Ptil-seminar

Onsdag 20. februar deltok vår rådgiver Sigve Medhaug på PTIL sitt seminar om beredskap i petroleumsvirksomheten. Her delte forskjellige representanter fra Petroleumstilsynet av sine erfaringer fra sine tilsynsaktiviteter på beredskap, og ikke minst om sine forventninger til de forskjellige aktørene i bransjen.

Tekst
Redaksjonen
Dato

Jan Ketil Moberg, fagleder logistikk og beredskap samt sjefsingeniørene Anne Marit Lie, Arnt-Heikki Steinbakk (møteleder) og Sigurd Robert Jacobsen gikk gjennom emner som:

  • Evaluering av områdeberedskap v/ Arnt-Heikki Steinbakk
  • Fører omstillingsprosesser og effektiviseringstiltak til svekket beredskap?
  • Hva observerer vi i tilsyn?
  • Oppdatering og status beredskap i Nord

Område-beredskap

Vi i Lederne registrerer at det selvfølgelig er veldig mye bra som foregår innen beredskap, og en har tatt med seg mye læring fra en del år med erfaring fra for eksempel område-beredskap. Samtidig må vi erkjenne at når det gjelder sikkerhet og beredskap så er det meste ferskvare og vi må fortsatt holde et våkent øye både med regelverk, krav og praktisering rundt dette for å sikre oss at våre medlemmer har et trygt og godt arbeidsmiljø, også på sokkelen.

Noe av det PTIL stilte spørsmål ved var blant annet om hvorvidt kapasitetene i områdeberedskapen var godt nok kjent for plattformsjefene som faktisk skulle benytte seg av dette. Det var eksempelvis nytt for flere at de største fartøyene hadde mulighet for å dra om bord livbåter i hekken med kroksystem, og noen livbåter var dessverre ennå ikke utstyrt med dette systemet.

Spørsmål om sikkerhet og beredskap

Et åpent men viktig spørsmål som ble stilt av Sigurd Robert Jacobsen var «hva er egentlig forskjellen på vannet innenfor og utenfor sikkerhetssonen?», siden det er definert forskjellige ytelseskrav til opphenting av mannskap innenfor og utenfor sonen.

På spørsmål fra salen kunne PTIL bekrefte at det stilles de samme kravene i Nordområdene som på sokkelen ellers, og de akter ikke utarbeide et spesielt regelverk for disse områdene. Det betyr at kravene består, men selskapene må selvfølgelig komme frem til andre løsninger for å sikre det samme sikkerhetsnivået, da det er vesentlig mindre «felles ressurser» tilgjengelige i Nord.

Vi vil følge utviklingen på sikkerhet og beredskap nøye, også i tiden som kommer, både i Nord og øvrige deler av norsk sokkel for å ivareta våre medlemmers interesser. Dette gjør vi gjennom våre representanter i Sikkerhetsforum, Regelverksforum og ikke minst gjennom Forum for sikkerhet og beredskap.