Lederne på Barentshavskonferansen

Lederne var også i år godt synlige på Barentshavskonferansen i Hammerfest.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Trond Jakobsen
Dato

Konferansen er av nasjonal interesse både for operatører, leverandører, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, landsdelspolitikere, Olje- og Energiministeren samt relevante arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og presse.

Lederne var godt plassert med sin stand, og fikk mange henvendelser og besøk. Blant annet tilbragte olje- og energiminister Terje Søviknes noe tid ved standen i samtale med vår forbundsledelse. Adm dir. i Norsk olje og gass, Karl-Erik Schjøtt-Pedersen stoppet i tillegg opp ved standen.

Distriktsredaktør Morten Ruud i NRK Finnmark og journalist fra E24 gjennomførte intervjuer med våre tillitsvalgte i Statoil og forbundsledelsen.
De ulike faglige og sosiale aktivitetene tilknyttet konferansen gir godt grunnlag for nettverksbygging og muligheter for å markedsføre Lederne videre.