Lederne i samtaler om offentlige søkerlister

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Håkon Holo Dagestad
Sist oppdatert

Lederne, Virke, og HR Norge deltok i innspillmøte i Justis- og beredskapsdepartementet (JD) om offentlige søkerlister onsdag 26. oktober. Statssekretær Ove André Vanebo og to av stabens jurister var til stede fra JDs side.

Bakgrunnen for samtalene er den felles høringsuttalelsen avgitt i mai tidligere i år om at dagens lovverk knyttet til offentlige søkerlister bør endres, og innspillmøtet med Kommunal- og moderniseringsdepartementet i juni.

Temaene fra møtet innebar en variert presentasjon av de uheldige virkningene ved full åpenhet omkring offentlige søkerlister på ledernivå, sikre rettferdigheten ved arbeidssøkerprosedyrer, og viktigheten av å fremme lederes mobilitet mellom offentlig og privat sektor.

JD ga uttrykk for å ville ta interne runder omkring temaet, og statssekretær Vanebo var villig til å vurdere forslag til alternative fremgangsmåter med tanke på dagens regelverk.

Partene vil ha videre samtaler i tiden fremover.

Fra Ledernes side deltok politisk rådgiver Tor Hæhre og journalist Håkon Holo Dagestad.

Publisert i Nytt fra Lederne