Lederne støtter Sanner-utspill

Lederne støtter intensjonene i regjeringens forslag om mer fleksibilitet i utførelsen av arbeidet i staten, noe også arbeidstagerorganisasjonene Unio, YS Stat og Akademikerne har gått inn for.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Sist oppdatert

Det går klart fram i forslaget at dette handler om mer fleksibilitet i utførelsen av arbeidet, og innebærer ikke pålegg om mer arbeid eller mer bruk av overtid. Spesielt i familier med små barn må det kunne være en fordel å ha mer fleksibilitet i utførelsen av arbeidet, relatert til stell av barn og kvalitetstid med barna.

– Det bør ikke være slik at det nærmest er forbudt å ta fram PC`en etter et visst tidspunkt på kveldstid hvis det passer bedre for noen å gjøre et arbeid da, sett i forhold til den enkeltes livssituasjon. Dette bør man i større grad kunne bestemme selv, sier forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

Mer fleksibilitet

Lederne mener videre at dette kan være et godt forslag også når det gjelder andre arbeidstakergrupper. Ivaretakelsen av hobbyer og et sosialt liv vil kunne bedres med et mer fleksibelt arbeidsliv. Selvsagt vil ikke alle arbeidstakergrupper nødvendigvis kunne utføre arbeidet med større fleksibilitet, men det bør ikke hindre de som har muligheten til det. I tillegg vil større fleksibilitet i staten harmonere bedre med arbeidstidsordningene i privat sektor.

I dag er arbeidstidsreguleringene i offentlig sektor gjennomgående mer rigide, og Lederne mener derfor det er et poeng å utviske forskjellene i arbeidsutførelsen mellom privat og offentlig sektor.

– Det er en fordel både for den enkelte arbeidstaker, og for arbeidsgiver, men ordningen må selvsagt være basert på frivillighet og ikke tvang, poengterer Ingvartsen.