Lederne trapper opp streiken i Akasia igjen

Fra arbeidstidens begynnelse torsdag 18. mai vil ytterligere ett medlem i Lederne tas ut i streik i Akasia Skranesvingen barnehage. Med dette uttaket har Lederne fem medlemmer i streik på området der arbeidsgiver er organisert i Spekter.

Forhandlingsleder Lars Wiggen hos RIksmekleren.

Bildet øverst: Det er god stemning og sterk streikevilje for viktige pensjonsprinsipper blant de uttatte Ledernemedlemmene i Akasia Barnehager. Her ved Litlafjell barnehage i Fyllingsdalen 12. mai. F.v. forbundsleder Audun Ingvartsen, Synnøve N. Øyen, Ingunn F. Alvestad, nestleder Liv Spjeld By, forhandlingsleder Lars Wiggen, Gitte Knudsen og Gunn Malkenes.

Det var etter at partene ikke kom til enighet i meklingen natt til 5. mai at Lederne tok medlemmer i barnehagekjeden Akasia ut i streik. Pensjon ble det utslagsgivende spørsmålet. Lederne strakk seg for å finne en løsning, men det førte ikke frem.

For de streikende går dagene nå med til å stå streikevakt sammen med andre streikende utenfor sin arbeidsplass og de deltar på felles arrangementer hvor de får informasjon om prosessen og møter andre ansatte som er i samme situasjon.

– Det er for Lederne helt avgjørende at styrere i Akasia-barnehager ikke skal ha en dårligere pensjon enn sine kolleger i andre private og kommunale barnehager, sier forhandlingsleder Lars Wiggen i Lederne.

– Våre medlemmer i Akasia er nødt til å sikres en pensjon som er forutsigbar og  livsvarig og hvor det ikke er forskjell på kvinner og menn, påpeker han.

Dårligere pensjonsordning i Akasia
Alle de berørte barnehagene i Akasia kommer fra tidligere arbeidsforhold som var regulert av tariffavtalene for Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) og PBL (Private Barnehagers Landsforbund). De ansattes organisasjoner krevde at ansatte i barnehagene ikke skulle miste rettigheter da Akasia meldte seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Forhandlingene mellom de ansattes organisasjoner og Akasia har pågått siden mai 2016.

De aller fleste av Ledernes medlemmer hadde en ytelsesbasert pensjonsordning, men da Akasia overtok barnehagene deres endret Akasia pensjonsordningen til en innskuddsordning. Denne endringen ble gjort uten at det var ført forhandlinger med organisasjonene.

Riksmekleren.

Lederne jobbet for å få en overføring til såkalt hybridpensjon. Spekter har tidligere vært tydelige på at de ikke anerkjenner hybridpensjon som en bærekraftig pensjonsordning, til tross for at andre arbeidsgiverorganisasjoner har gått inn for det tidligere.

En «hybrid» tjenestepensjon er en tjenestepensjon som gir forutsigbare kostnader for arbeidsgiver. Denne er på lik linje med de opprinnelige ordningene livsvarige, kjønnsnøytrale og kollektivt forvaltede ordninger.

Dette er den ordningen som nå er avtalt med FUS/Trygge Barnehager, KS Bedrift, Virke – HUK og KA, og som på alle disse områdene framstår som en riktig og god pensjonsordning som deler risiko mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og forsikringsselskap.

Det er uforståelig for oss at kirkekonsernet Akasia kan gå inn for en pensjonsordning som er dårligere for kvinner enn for menn.

Lars Wiggen

Dårligere uførepensjonsordning i Akasia
Akasia har videre etablert en uførepensjonsordning som er dårligere enn det som gjelder i andre private barnehager, og i offentlig sektor generelt.

En ansatt med en lønn på kr 400.000 med et barn under 18 år, vil årlig tape over kr 27.000 hvert år som uføre, sammenlignet med det som gjelder i avtalene med arbeidsgiverorganisasjonene PBL og KA.

– Det er uforståelig for oss at kirkekonsernet Akasia kan gå inn for en pensjonsordning som er dårligere for kvinner enn for menn. Våre medlemmer har i de tidligere ordningene hatt trygghet for en rettferdig og forutsigbar pensjon. Dette forventer vi også i framtiden, poengterer Wiggen.

Lederne i streik
To medlemmer av Lederne ved Litlafjell barnehage i Bergen ble tatt ut i streik fra morgenen fredag 5. mai, og fra morgenen onsdag 10. mai gikk ytterligere to medlemmer ved Neshaugane barnehage og Råtun barnehage ut i streik. Fra torsdag 18. mai er ytterligere et medlem ved Skranesvingen barnehage tatt ut i streik. Med dette uttaket har Lederne fem medlemmer i streik. Lederne har meklet sammen med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta. Medlemmer fra disse forbundene er også i streik.