Ledernes forbundsleder: – Venstre med angrep på et velorganisert arbeidsliv

- Venstres forslag om å kutte i AFP-ordningen er et angrep på et velorganisert arbeidsliv som det har tatt mange generasjoner å bygge opp. Å gå inn i forhandlingene om statsbudsjettet med regjeringen med et slikt krav, har vi absolutt ingen sans for, sier Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen.

Dato
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

Forslaget fra Venstre vil, om det blir gjennomført, innebære et kutt på inntil 20 000 kroner i AFP. Også LO og andre arbeidslivsorganisasjoner har gått sterkt ut mot forslaget. Venstres argument er at AFP-ordningen treffer «sliterne» i arbeidslivet dårlig, og partiet vil derfor halvere statens tilskudd til avtalefestet tidligpensjon for ansatte mellom 62 og 67 år. Venstre har kommet fram til at nesten 50 000 mottagere av AFP vil få 20 000 kroner mindre utbetalt i året fra 2018. På sikt vil Venstre kutte hele statstilskuddet.

– Vi har problemer med å forstå at man vil avhjelpe situasjonen for de som tross alt har opparbeidet seg AFP gjennom et langt arbeidsliv ved å kutte i ordningen, hvis det er det som er Venstres motiv. Vi mener i tillegg at dette er et slag i ansiktet på, og en trussel mot, et velorganisert arbeidsliv, siden det er bedrifter med tariffavtaler som omfattes av AFP. Vi oppfordrer derfor regjeringspartiene til å gå i mot dette forhandlingsutspillet fra Venstre, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

Publisert i Nytt fra Lederne