Mann stå og smiler i en bygate.

Ledernes lederutviklingsprogram lanseres i Kristiansand, Stavanger og Tromsø

Lederne tilbyr også i år Ledernes Lederutviklingsprogram. Dette er et lederutviklingsprogram for deg som er leder og har et ønske om å utvikle din lederstil.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Fartein Rudjord
Sist oppdatert
Lederutviklingsprogrammet er et tilbud til de av våre medlemmer som er omfattet av tariffavtaler med fondsinnbetaling til etter- og videreutdanning. Disse midlene skal gå til lederutvikling og høyere teknisk utdannelse, og dette programmet tilbys derfor de av våre medlemmer som er omfattet disse avtalene, og som er ledere med personalansvar.
Les mer om Lederutviklingsprogrammet her:

– Lederutviklingsprogrammet gir selvinnsikt
– God ledelse kan løfte mange
– Kick-off for lederutviklingsprogrammet

Meld deg på lederutviklingsprogrammet her:
Medlemmer i Kristiansands-området
OBS: Søknadsfrist: 19. februar
Medlemmer i Stavanger-området
OBS: Søknadsfrist: 23. februar
Medlemmer i Tromsø-området
OBS: Søknadsfrist: 23. februar
Kurset er gratis! 

 

Gjennom programmet vil du:

  • Styrke din selvinnsikt og bli tryggere i hvem du er som leder
  • Bli bedre til å coache dine medarbeidere
  • Kommunisere mer effektivt med menneskene rundt deg
  • Få konkrete verktøy og metoder til bruk i hverdagsledelsen
  • Få innsikt i hvordan du kan skape mer effektiv samarbeid
  • Lære mer om historiefortelling som ledelsesverktøy
  • Gjennom dette lederutviklingsprogrammet vil du styrke ditt lederskap. Programmet er godt forankret i forskingsbasert kunnskap om effektiv ledelse og samtidig hverdagsnært og praktisk. Du vil jobbe med din egen utvikling, i et lederfellesskap som lærer og utvikler seg sammen.

Programmet er delt inn i tre samlinger, med en innledende bevisstgjøringsfase:

Bevisstgjøring (1:1- samtale):
Programmet innledes med individuelle bevisstgjøringsoppgaver, en personlighetsprofil og en individuell samtale med konsulenten. Her vil du få muligheten til å bli mer bevisst dine verdier, din personlighet, dine styrker og potensielle utviklingsbehov.

Samling 1: Å lede deg selv
Selvinnsikt er en forutsetning for effektiv ledelse, og du kan ikke lede andre på et høyere nivå enn du leder deg selv. Her vil du få muligheten til å ta et skritt til siden og reflektere over deg selv som leder. Du vil styrke selvinnsikten og fundamentet for ditt lederskap. Videre vil du her bli en del av et læringsteam som skal følge hverandre gjennom hele programmet. Læringsteamet blir en viktig arena for refleksjon, trening, læring og utvikling.

Samling 2: Å lede andre
Gjennom Modul 2 vil du styrke din evne til å være en positiv påvirkning på de rundt deg. Du vil lære om motivasjon og den sterkeste kilden til gode prestasjoner. Du vil også lære om -, og trene på, effektiv kommunikasjon, nødvendige samtaler og coachende teknikker. Modulen vil gi deg konkrete verktøy og teknikker du kan ta i bruk i din hverdagsledelse.

Samling 3: Å lede virksomheten
Som leder har du et individuelt ansvarsområde. Samtidig har du også et medansvar for helheten. I denne modulen jobber vi med helhetlig ledelse, å skape klarhet i det store bildet og evnen til å skape effektivt samspill på tvers av grenser. Du vil også lære mer om og trene på historiefortelling som ledelsesverktøy.

Metode:
Programmet vil bli gjennomført med to samlinger over 2 dager, (modul 1 og 2) mens modul 3 er en dagssamling. De første samlingene vil foregå digitalt, mens den siste håper vi kan gjennomføres fysisk. Dette vil vi komme tilbake til så fort vi vet utviklingen i forhold til pandemien. Det vil være 18 deltakere i programmet. Deltakerne vil bli inndelt i tre basisgrupper. Det vil være en kombinasjon av korte foredrag, gruppediskusjoner, tid til egen refleksjon og kommunikasjonstrening.

Programstruktur:

Påmeldingskriterier:
– Leder med personalansvar
– Har innehatt stillingen i minimum 1 år
– Vært medlem i Lederne i 1 år
– Tilhøre et av Ledernes tariffområder (NHO/PBL/ASVL)
– Obligatorisk deltakelse på hele programmet

Tid og sted:

Kristiansand:
Samling 1: 9. – 10. mars (Digitalt)
Samling 2: 20. – 21. april (Digitalt)
Samling 3: 8. juni (Forhåpentligvis fysisk, men det avhenger av bestemmelsene i forbindelse med Covid – 19)
Stavanger:

Samling 1: 13.-14. april (Digitalt)
Samling 2: 25.-26. mai (Digitalt)
Samling 3: 24. august (Forhåpentligvis fysisk, men det avhenger av bestemmelsene i forbindelse med Covid – 19)

Tromsø:
Samling 1: 12.-13. mai (Digitalt)
Samling 2: 15.-16. juni (Digitalt)
Samling 3:  7. september (Forhåpentligvis fysisk, men det avhenger av bestemmelsene  forbindelse med Covid – 19)

Lenke til samlingen vil komme når det nærmer seg.

Faglig ansvarlig og leder av programmet er Rune Rimol: https://www.linkedin.com/in/rune-rimol-5763226/

Ledelse i dag er en mer krevende øvelse enn det noen gang har vært. Ledere møter komplekse utfordringer i en kontekst preget av uforutsigbarhet og høy endringstakt. Selv om vi lever i digitaliseringens tidsalder, er fortsatt menneskene våre mest verdifulle ressurser. Å hjelpe disse menneskene til å ta ut sitt potensiale, i samme retning og til det beste for fellesskapet, vil derfor fortsatt være lederens viktigste jobb.

Sikre deg en plass til dette lærerike programmet i dag!