10 mest leste saker 2022.

Ledernes mest leste saker i 2022

Hersketeknikker, jobbintervju, humor og trivsel på jobb. Her har du en oversikt over de ti mest populære sakene vi publiserte i 2022.

Tekst
Redaksjonen
Illustrasjon
Lederne
Dato
Skjermbilde fra lederne.no

1. 9 hersketyper du bør vokte deg for

Hersketeknikker er svært utbredt, og brukes både bevisst og ubevisst, og både i arbeidslivet og i privatlivet. Målet med bruken er typisk å fremheve seg selv på bekostning av andre. Professor Berit Ås har identifisert fem grunnleggende hersketeknikker.

 

Julesamling med kolleger.
Skjermbilde fra lederne.no

2. Vet du hvorfor du bør skrive julekort til kollegene dine?

Det er mye som skal huskes på før jul – også på jobb. Og julekort til kollegene dine bør faktisk høyt opp på huskelista.

 

Kvinne som har blitt utsatt for hersketeknikker.
Skjermbilde fra lederne.no

3. Utsatt for hersketeknikker? Bruk «sjiraffspråket»!

De kan være vanskelige å identifisere og vanskelig å håndtere. Vibeke Holtskog og Lederne-tillitsvalgt Erlend Lien og deler gode råd for å oppdage og ta knekken på hersketeknikkene.

 

Kvinne snakker med sine kolleger.
Skjermbilde fra lederne.no

4. Hva vil det si å jobbe agilt?

«Agilt lederskap» er et uttrykk som dukker opp stadig oftere. Hva betyr det egentlig? Her får du et lynkurs.

Trygghet i arbeidslivet med Lederne!

Les mer om arbeidstakerorganisasjonen Lederne og meld deg inn her.

Kolleger sitter og ler sammen.
Skjermbilde fra lederne.no

5. Derfor lønner det seg å ha god humor på jobben

Tør du å bruke humor når du leder kollegene dine? Hvis ikke, vil du trolig få en aha-opplevelse når du prøver det.

 

Kvinne vinker til folk i et videomøte.
Skjermbilde fra lederne.no

6. Fem tegn på at jobbintervjuet var vellykket

Du har forberedt deg godt, og vist deg fra din beste side. Hva nå? Her er fem tegn som tyder på at jobbintervjuet gikk bra – og fire tegn som kan tyde på at det kanskje ikke gikk så bra.

 

Kvinne sitter i et videomøte i hjemmet sitt.
Skjermbilde fra lederne.no

7. Hjemmekontor – fordeler, ulemper og konsekvenser

Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet publiserte nylig sin kartleggingsrapport om omfang, utviklingstrekk og konsekvenser ved bruk av hjemmekontor. Her er noen av hovedfunnene.

 

Kvinne som har det moro med kolleger.
Skjermbilde fra lederne.no

8. Slik finner du glede i jobben din

Mangler du motivasjon og arbeidsglede? Eller går du med tanker om å bytte jobb? Det er mye du selv kan gjøre for å finne ny glede i jobben din, og få en bedre arbeidshverdag.

Hold deg på oppdatert på ledelsesfaget

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

Mann sitter i et møte med andre kolleger.
Skjermbilde fra lederne.no

9. Kunsten å delegere ansvar til andre

Sliter du med å slippe kontrollen og jobber i stedet døgnet rundt, eller klarer du å overlate ansvar til andre? – Delegering er nøkkelen til effektivt lederskap, fastslår psykolog Henning Bang.

 

Mann ser opp med travle kolleger rundt seg.
Skjermbilde fra lederne.no

10. Går stresset ditt utover medarbeiderne?

Det er etter hvert anerkjent at ledere ikke bør framstå som feilfrie mennesker uten problemer. Heldigvis. Er du lei deg, vis det gjerne. Men stresset ditt er det verre med, for det kan ødelegge mye rundt deg. Slik håndterer du stressnivået.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler
Bli medlem

Publisert i Nytt fra Lederne
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot «Ledernepakken» ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        7 700 kr pr. år.