REGIONMØTE – HØST 2017 – WORKSHOP

Ledernes store fornyelse

Lederne skal fornye sin trauste 107-årige organisasjon til å bli en av de mest fremtidsrettede i norsk arbeidsliv. Du inviteres derfor til en workshop i høst, hvor du kan komme med innspill og påvirke valgene vi tar om fremtidens Lederne.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato
Les mer om strategiprosessen her:

Jobben skal gjøres intensivt over de neste to årene, og prosessen skal være åpen, inkluderende og samlende. Som kongressdelegat, tillitsvalgt og/eller aktivt medlem, har du nå en unik mulighet til å påvirke Ledernes fremtid. Vi begynner fornyelsesprosessen ved å ta stilling til å bli tydeligere på hvilke medlemmer vi er til for, hvorfor vi gjør det vi gjør, hvilken hovedforskjell Lederne skal gjøre i det norske samfunn, og hvordan Lederne skal definere god ledelse.

Ingen behøver å forberede seg til workshopene. Det er bare å møte opp og delta med engasjement. Vi forventer livlige og lærerike diskusjoner.

Grundig gjennomgang

Landsmøtet og styret har besluttet at vi er overmodne for å fornye oss, og forbundsledelsen har fått i oppgave å lede arbeidet.

Hvorfor foretar organisasjonen Lederne en så grunnleggende forandring?

– Lederne har hatt noen voksende utfordringer til hva den skal være og hvem den skal være til for. Målet om 20 000 medlemmer innen 2020 står enn så lenge, men medlemsveksten er ikke som håpet. Lederne opplever også en negativ utvikling hvor medlemmer melder seg ut av Lederne fordi konkurrentene endrer seg og går inn på våre områder. Lederne må igjennom en grundig og helhetlig fornyelsesprosess med noen tøffe prioriteringer, om vi skal overleve som organisasjon i fremtiden. sier en engasjert forbundsleder Audun Ingvartsen.

«Vi skal spille hverandre bedre og gjøre dette skippertaket sammen. Om vi lykkes, vil Lederne bli en av de mest fremtidsrettede organisasjonene i norsk arbeidsliv.»

Henriette Grønn

Han får god støtte av sin makker og nestleder, Liv Spjeld By. Sammen utgjør de det strategiske teamet, som i tillegg består av Henriette Grønn. Hun er engasjert de neste to år som strategisk leder for fornyingsprosjektet, og er en meget kunnskapsrik og inspirerende dame med solid erfaring fra endringsledelse.

– Lederne har behov for en tydeligere identitet og visjon organisasjonen kan samle seg bak både internt og eksternt, samt en omstrukturering som bygger oppunder denne. Vi må også kutte tiltak og forenkle mye i en kompleks organisasjon, som kan virke utydelig utenfra, sier Grønn.

Vi skal gå foran

Grønn forklarer at Lederne ikke bare skal overleve, men at vi skal være en organisasjon som går foran og leder an. Det er det klare målet;

– Det blir noen tøffe valg og prioriteringer fremover, og vi håper at alle vil være med å ta Lederne inn i fremtiden. Vi skal spille hverandre bedre og gjøre dette skippertaket sammen. Om vi lykkes, vil Lederne bli en av de mest fremtidsrettede organisasjonene i norsk arbeidsliv, sier en inspirert Grønn.

Workshop med alle

Den første fasen skal gjennomføres i høst, og styret har besluttet at organisasjonen skal ha en åpen, inkluderende og samlende strategiprosess. Grønn vil i høst allerede begynne med å avholde en fire-timers workshop for alle regionene, ansatte, Unge Lederne og styret, i forbindelse med deres respektive møter og samlinger. Resultatet av workshopene blir presentert på kongressen i november.

 

Det er Henriette Grønn hos oss som forbereder og leder workshopene, så bare ta kontakt direkte med henne (henriette@lederne.no) om dere har spørsmål knyttet til workshopene eller strategiprosessen for øvrig.