Ledernes svar på høring om VTA

Lederne avga svar på høring om forskrift for forsøk med tiltak om varig tilrettelagt arbeid (VTA) tirsdag 31. oktober.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Privat
Dato

Lederne leverte svaret til Arbeids- og sosialdepartementet, og som gjengis delvis nedenfor.

«Etter Ledernes mening ønsker man ikke en forskyving av ansvaret fra stat til kommune knyttet til samfunnsoppdraget tilrettelagt arbeid. Det vil kunne øke mulighetene for å destabilisere grunnpilarene innen VTA. I dag er dette statlig styrt, og ved en overføring til kommunal drift vil dette lettere kunne bli en salderingspost i allerede trange kommunale budsjett. Forutsigbarheten vil kunne trues, og svakheten ved testen som nå gjøres i frivillige valgte kommuner vil kunne være en kortsiktig økonomisk gevinst.

Som rapporten viser er det en økning i antall ungdommer med psykiske lidelser innen tiltaket VTA, og dette ser ut til å fortsette å øke. Dette er komplekse saker og krever den største trygghet og profesjonalitet for å kunne håndtere. Mange av dem som er i denne målgruppen kommer fra skole og arbeidsliv, og skal inn i VTA og med fokus på og skal tilbakeføres gjennom VTO til arbeidslivet. Hovedintensjonen er at man skal tilbake til det arbeidslivet de ikke har evnet å mestre grunnet ulike psykiske lidelser.

Å møte en slik utfordring vil kreve stabilitet, og det vil best skje gjennom en statlig forankring gjennom forutsigbarhet år etter år.

Lederne mener at en forbedring av tilbudet gjennom statlig forankring er å foretrekke, og at det tydeliggjøres  hvordan kommunene og NAV skal håndtere dette.»